Google+ Followers

Google+ Followers

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

BỤI (Xướng họa Đường thi)                                                                                        BỤI
                                                                     Thủ nhất thanh (Nhất đồng)


                                                                 BỤI bám thân nhơ chịu đớn đau,
                                                                 BỤI dơ năng quét mãi tươi màu....

                                                                 BỤI hằn bên vách thay tường xám,
                                                                 BỤI chiếu trên đầu thấy trắng phau.
                                                                 BỤI lắng tâm trong vương khổ lụy,
                                                                 BỤI mờ trí sáng chịu ưu sầu.
                                                                 BỤI qua khắp nẻo xua quang rạng,
                                                                 BỤI hết trần gian thật nhiệm mầu.


                                                                                                 Ngày 15/10/2017
                                                                                                Đao Quang Minh


                                                                        BỤI. Trai Dang Van Bài họa:y đề
 
                                                                 BỤI vào mắt đỏ xót xa đau.
                                                                 BỤI vướng lên mi má nhạt màu.
                                                                 BỤI bám trên tường vôi bạc trắng.
                                                                 BỤI bay đến lớp ghế vàng phau.
                                                                 BỤI đầy công sở người làm sợ.
                                                                 BỤI ở nhà tư thím chủ sầu.
                                                                 BỤi khắp trần gian sao tẩy hết.
                                                                 BỤI mờ chẳng thấy ánh đèn mầu.


                                                                                                          16/10/17
                                                                                                     Trai Dang Van

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

HẠNH XUẤT GIA (Thích Chúc Hiền)

Kết quả hình ảnh cho xuất gia


                                                                                  

                                                                     HẠNH XUẤT GIA

                                                           Từ thuở vào chùa học kệ kinh,
                                                           Lăng Nghiêm, Bát Nhã sáng lung linh.
                                                           Đèn thiền rạng chiếu theo trang chữ,
                                                           Đuốt tuệ ngời soi hiện bóng hình.
                                                           Khép nỗi lo buồn, hành Phật sự,
                                                           Khơi niềm hỷ xả, dựng Tăng thân.
                                                           Xây nền đạo pháp ngày thêm tiến,
                                                           Bốn biển hoà vui thắm nghĩa tình...!


                                                                      NGHE CHUÔNG

                                                           Chuông chùa điểm tiếng, vẳng thiền âm,
                                                           Thức tỉnh chân tâm, lắng nghiệp trần,
                                                           Bến giác quay về tiêu lậu hoặc,
                                                           Tâm từ tỏa chiếu diệt tham sân.
                                                           Xa lìa biển khổ quy Tịnh Độ,
                                                           Vĩnh thoát sông mê đáo Niết Bàn.
                                                           Trực nhận nguồn tâm an lạc trụ,
                                                           Sớm chiều thanh thản lắng nghe chuông...!


                                                                      TỨ CHÚNG CỘNG TU


                                                           Trang nghiêm Phật điện ngát hương thiền,
                                                           Thắp sáng đèn tâm thắp đuốc thiêng.
                                                            Phật Tử huân tu quy chánh pháp,
                                                            Tăng Ni giáo hoá hướng chơn miền.
                                                            Tâm hoà tứ chúng nhuần ân tuệ,
                                                            Ý hợp tam môn đượm phước duyên.
                                                            Pháp lữ đêm ngày tuyên diệu pháp,
                                                            Bốn mùa lợi lạc, lợi nhân thiên...!


                                                                       TỌA THIỀN

                                                            Mỗi tối siêng năng tọa tọa thiền
                                                            Gìn tâm giữ ý gạn niềm riêng
                                                            Khơi đèn tuệ giác soi chân tánh
                                                            Lặng lẽ vun trồng đạo nghiệp viên


                                                                       TRỰC NHẬN NGUỒN TÂM

                                                             Trực nhận nguồn tâm bặt não phiền
                                                             An bình tự tại chốn nhân thiên
                                                              Ngày ngày tụng niệm kinh vô tự
                                                             Giác ngạn không bờ rực đoá liên


                                                                                                      Chúc Hiền

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

LIỄU NHƯ (Xướng họa Đường thi)

                                                             Hình vncgarden


                                                                                                     LIỄU NHƯ (Tung hoành khoán)
                                                 Kính tặng sư cô Thích nữ Liễu Như – Trúc Đăng Thiền Uyển

                                                             LIỄU như chân tướng vốn trong ngần,
                                                             NGỘ tận thế gian khổ bởi sân.
                                                             NGUỒN pháp kinh vàng đem tĩnh lặng,
                                                             CHƠN tâm kệ diệu rước thăng trầm.
                                                             QUI đường huệ khởi soi mờ tối,
                                                             NẺO  thấu phước sanh sáng tỏ dần.
                                                             GIÁC tánh đưa người sang biển ái,
                                                             HƯƠNG  THIỀN TỎA NGÁT KHẮP VƯỜN XUÂN.

 
                                                                                                       Tháng 14/10//2017
                                                                                                         Đạo Quang Minh

                                                                               LIỄU NHƯ (Bài họa y đề)


                                                              LIỄU đứng ngoài mưa vẫn sáng ngần.
                                                              NHƯ thời đạo tỏa hết ghìm sân.
                                                              NGỘ ra cửa Pháp tâm thiền lặng.
                                                              NGUỒN đến nhà Tăng trí tĩnh trầm.
                                                              CHƠN dữ lòng xiêu mờ bóng tối.
                                                              QUI lành dạ thẳng sáng lan dần.
                                                              NẺO đi chánh GIÁC thân thanh tịnh.
                                                              CHỚM NỞ SEN HỒNG GIỮA NẮNG XUÂN.


                                                                                                      14/10/17
                                                                                                  Trai Dang Van


 


Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

VÔ NHIỄM (XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI)                   
 
Hình Internet
 
                                                                             VÔ NHIỄM (Hải Văn)
 
                                                                     Làm sao khỏi nhiễm mọi ưu phiền ...
                                                                     Sân hận lòng ta chẳng ngủ yên
                                                                     Tịnh khiết tâm hồn mong mỏi đạt
                                                                     Sáng trong tư tưởng khát khao tìm
                                                                     Giữa bùn sen nở vầng hư ảo
                                                                     Trong đá ngọc tô nét diễm huyền
                                                                     Vạn kiếp chân truyền theo chí cả
                                                                     Thế gian bể khổ cứ triền miên.

 
                                                                                                    Hải Văn
 
                                                                                  Bài họa y đề:
                                                                             VÔ NHIỄM.

                                                                            Trai Dang Van
 
                                                                      Vất bỏ quên đi những muộn phiền.
                                                                      Cho lòng ấm mãi giấc nồng yên.
                                                                      Đừng tin mộng hảo tâm không tịnh.
                                                                      Chớ tưởng hư danh trí cứ tìm.
                                                                      Chiếu rọi trăng tàn đêm ảo giác.
                                                                      Vầng dương tỏa rạng sáng mơ huyền.
                                                                      Trần gian chướng nghiệp còn mê đắm.
                                                                      Trút được sân si thoát viễn miên.

 
                                                                                                           11/10/17
                                                                                                     
Trai Dang Van
 
                                                                                   Bài họa y đề:
                                                                               VÔ NHIỄM.
                                                                          
Đao Quang Minh
 
                                                                       Tham ái còn vương mãi não phiền,
                                                                        Là mầm khổ lụy khó bình yên.
                                                                       Tâm rong giữa phố thì ghi dấu,
                                                                       Cõi lặng trong ta chẳng chịu tìm.
                                                                        Động tĩnh tùy duyên xua ảo mộng,
                                                                        Đến đi vô ngại thoát mơ huyền.
                                                                        Trầm luân vạn kiếp nay chưa dứt,
                                                                        Gắng gõ hồn mê bớt thụy miên.

 
                                                                                                    Ngày 12/10/2017
                                                                                                    
Đao Quang Minh

                                                                                VÔ NHIỄM (Bài họa y đề)
                                                                             Lê Minh Khiêm


                                                                        Đời người khó tránh hết ưu phiền,
                                                                      "Vui, buồn, sướng, khổ" chẳng nằm yên.
                                                                      "Thất tình" mở mắt sinh ra có,
                                                                      "Tam độc" trong ta, chẳng phải tìm.
                                                                      "Dại, khôn" mòn mỏi muôn đời học,
                                                                      "Đục, trong" ai gạn, mãi luân phiên.
                                                                      "Từ bi, hỷ xả" lòng thư thái,
                                                                       Thế gian bể khổ dứt triền miên.


                                                                                                 Lê Minh Khiêm

                                                                               VÔ NHIỄM (Bài họa y đề)               
                                                                                 Hồ Thị Bẻo


                                                                       Ái ố vương chi thêm não phiền
                                                                       Dục lòng dậy sóng làm sao yên
                                                                       Cửa thiền tâm tịnh nên lui tới
                                                                       Chốn Phật từ bi hãy kiếm tìm
                                                                       Bóng tối nhá nhem đầy ảo giác
                                                                       Vầng dương sáng rạng hết mơ huyền
                                                                       Trần gian khổ lụy lắm mê muội
                                                                       Buông bỏ sân si cầu viễn miên


                                                                                                    12/10 / 2017
                                                                                                    Hồ Thị Bẻo

ĐI QUA 3 “CÁNH CỬA” CUỘC ĐỜI, VỊ HOÀNG TỬ CUỐI CÙNG ĐÃ THẤU TỎ ĐƯỢC CÕI NHÂN SINHĐi qua 3 cánh cửa cuộc đời, cuối cùng vị hoàng tử đã hiểu được những chân lý nhân sinh giản đơn mà sâu sắc. Nếu ai muốn thảnh thơi và vui sống, nhất định không thể bỏ qua 3 cánh cửa này.

Có một vị hoàng tử, trước khi bước chân lên hành trình cuộc đời đã hỏi thầy của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: “Đường đời trong tương lai của con sẽ thế nào thưa thầy?”
Đức Phật đáp: “Trên đường đời của mình, con sẽ gặp 3 cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều có viết một câu, đến lúc đó con sẽ hiểu. Khi con đã đi hết 3 cánh cửa đó, ta sẽ ở phía sau đợi con”.

Vị hoàng tử lên đường. Không lâu sau đó, người này đến được cánh cửa thứ nhất, trên đó có viết: “Thay đổi thế giới”.
Vị hoàng tử nghĩ: “Mình phải làm theo lý tưởng của mình, phải quy hoạch thế giới này, những việc chưa ưng ý, chưa vừa mắt, mình nhất định sẽ sửa đổi”. Và thế là vị hoàng tử bắt tay vào công việc của mình.
Vài năm sau đó, vị hoàng tử gặp cánh cửa thứ hai, trên đó viết: “Thay đổi người khác”.
Vị hoàng tử nghĩ: “Mình phải dùng tư tưởng tốt đẹp để dạy và cảm hóa mọi người, để tính cách, suy nghĩ của họ luôn hướng về những điều tích cực”. Nghĩ là làm, vị hoàng tử đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.
Vài năm sau nữa, vị hoàng tử tiếp cận được cánh cửa thứ ba, trên đó viết: “Thay đổi bản thân”. Hoàng tử nghĩ: “Mình phải thay đổi để nhân cách của bản thân trở nên hoàn mỹ”. Mang theo quyết tâm đó, vị hoàng tử đã bắt tay vào việc thay đổi chính mình.

Về sau, hoàng tử gặp Đức Phật, ông hỏi Đức Phật rằng: “Con đã đi qua 3 cánh cửa cuộc đời, cũng đã nhìn thấy những hướng  dẫn viết trên đó. Con đã hiểu ra rằng, thay đổi thế giới, không bằng thay đổi con người trên thế giới này, và thay đổi người khác, không bằng thay đổi chính bản thân mình”.
Đức Phật lúc này mới mỉm cười, nói: “Có lẽ bây giờ con nên quay trở lại, đi một lượt và quan sát thật kỹ 3 cánh cửa mà con đã gặp”.
Vị hoàng tử quay đầu lại, đi rất xa, ông nhìn thấy cánh cửa thứ 3 nhưng lần này, ông không nhìn thấy dòng chữ lúc trước nữa mà là một dòng chữ khác có nội dung: “Tiếp nhận bản thân”.

Vị hoàng tử lúc này mới hiểu rằng khi thay đổi chính mình, tại sao ông luôn thấy tự trách mình và cảm thấy khổ sở.
Nguyên nhân là bởi: Vị hoàng tử không thừa nhận và chấp nhận nhược điểm của bản thân, thế nên ông luôn hướng sự quan tâm, ánh mắt của mình vào những việc mình chưa làm được mà vô tình bỏ qua những sở trường của mình.
Ngộ ra điều này từ cánh cửa thứ ba, vị hoàng tử bắt đầu học cách đánh giá cao bản thân, tiếp nhận những điểm yếu của chính mình.
Ông tiếp tục đi và gặp cánh cửa thứ hai. Tại đây, vị hoàng tử nhìn thấy dòng chữ: “Tiếp nhận người khác”.
Cũng phải đến lúc này, ông mới hiểu tại sao lâu nay mình luôn oán trách, không lúc nào cảm thấy hài lòng. Bởi lẽ vị hoàng tử đã từ chối chấp nhận sự tồn tại của cái gọi là khác biệt giữa mình và người khác, không sẵn sàng thấu hiểu và thông cảm cho sự khó khăn của người khác.

Bước qua cánh cửa thứ hai, vị hoàng tử quyết định học cách khoan dung cho tất cả những người xung quanh.
Tiếp tục đi, vị hoàng tử gặp lại cánh cửa thứ nhất, trên đó viết: “Tiếp nhận cả thế giới”.
Cũng phải đến lúc này, ông mới hiểu ra tại sao kế hoạch thay đổi thế giới của mình liên tục thất bại.
Bởi lẽ vị hoàng tử đã từ chối chấp nhận một hiện thực rằng có rất nhiều việc con người lực bất tòng tâm, ông luôn khống chế người khác mà quên mất rằng bản thân có thể làm được nhiều việc tốt hơn thế.
Và thế là, vị hoàng tử bắt đầu học cách nhìn thế giới, tiếp nhận thế giới với một trái tim bao dung.
Đến lúc này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đợi sẵn ở đó, ông nói với vị hoàng tử: “Ta nghĩ bây giờ con đã hiểu được thế nào là hài hòa và bình tĩnh”.

Cảm ngộ
Con người sống trên đời, cần tự nhận thức được ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, đồng thời cần phải không ngừng hoàn thiện mình, tu dưỡng để trở thành một người bao dung, cao thượng, có tấm lòng rộng mở với những người xung quanh.
Mỗi người cũng cần biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ, như thế, mọi mối quan hệ sẽ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Khi đó, ta mới có thể chung sống hòa thuận với thế giới bên ngoài, nhẹ nhõm từ trong tâm, từ hơi thở, cuộc đời mới trở nên ý nghĩa.
Sưu tầm
 

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

AN TỊNH (Họa thơ)                                                                 Ánh nguyệt lung linh rọi xuống hiên,
                                                                 Thênh thang rảo bước có chi phiền.
                                                                 Già lam huân tập khai tâm lớn,
                                                                 Tứ chúng tròn tu sáng bạn hiền.
                                                                 Niệm chánh soi cùng đâu luẩn quẩn,
                                                                 Lòng an chiếu khắp chẳng chao nghiêng.
                                                                 Như như gốc pháp nguyền qui hướng,
                                                                 Khua rã trầm luân tiến mãn viên.

                                                                                                           23/9/2017
                                                                                                           Minh Đao
                                                                                               ( Họa thơ Tùng Thiện)


ttp://poem.tkaraoke.com/
14891/TP_Minh_Dao/

https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://quangduc.com/author/post/10951/1/minh-dao
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao
https://thuvienhoasen.org/p98/tho-nhac-phap-am
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114
http://www.hoalinhthoai.com/poetry/Tho-Van.html


Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

TRI ÂM                                                                                        Đôi khi rộn rã có ai chờ…
                                                                      Chạnh cảnh lay tâm những khắc giờ.
                                                                      Thấp thoáng màn sương bày giá vẽ,
                                                                      Đong đưa sợi nắng nắn vần thơ.
                                                                      Cung  trầm rong ruổi, vầng mây xám,
                                                                      Điệu lắng vươn theo, ánh nguyệt mờ.
                                                                      Thế sự ngoài kia quên lối ngõ,
                                                                      Thực hư ẩn hiện tựa như mơ.


                                                                                                             2/2017
                                                                                                      Minh Đạo


ttp://poem.tkaraoke.com/
14891/TP_Minh_Dao/

https://minhdao1160.wordpress.com/
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114