Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

BẠN GIÀ (Thơ xướng họa)

                                                                          ( Hình Internet )

                                                                        BẠN GIÀ

                                                         Mấy thập thời nay rõ chả già…
                                                         Hương đời bạn kết mãi tình ta.
                                                         Lùi xa tuổi hạc say cùng thế,
                                                         Gộp cả xuân thì giỡn với hoa.
                                                         Chẳng nợ trần gian rầu nỗi tiếc,
                                                         Không buồn số phận não điều la.
                                                         Ngày qua thoải mái càn khôn ngẫm,
                                                         Vẫn dạo cung trầm sảng khúc ca.
                                                                                           8/2018
                                                                                      Minh Quang

                                                   Tâm Ân TRỜI XANH MẤY TUỔI (Bài họa)

                                                         Trời xanh mấy tuổi rõ đâu già,
                                                         Vẫn chiếu ngày lên rộn nẻo Ta. (*)
                                                         Hạ đến vườn lan vòng ửng ngõ,
                                                         Thu về dãy cúc trổ đầy hoa.
                                                          Mưa dầm cỏ mục càng không hối.
                                                          Hạn hán nho tàn cũng chẳng la,
                                                          Dẫu khó lòng vui đừng bỏ mặc,
                                                          Bên đời mãi dạo bản tình ca.
                                                                                       30/8/2018
                                                                                        Tâm Ân 
                                                     ---------------------------

                                                 (*)Cõi ta-bà
                                 Ta-bà là chu kỳ của sự hiện hữu (sự sinh, sự sống và cái chết) chi phối bởi nghiệp (karma).


                                                                               Đình Diệm 
                                                                      BÊN NHAU BẦU BẠN

                                                            Năm tháng dần qua riết phải già
                                                            Bên nhau bầu bạn thỏa lòng ta
                                                            Thu vàng mấy độ thơm cành lá
                                                            Xuân thắm bao phen ngát cội hoa
                                                            Nắng nã mưa dầm tâm chẳng động
                                                            Tai ương hạn hán dạ đâu la
                                                            Lòng quê thanh thản tình mây nước
                                                            Tâm sự nghìn thu dạo bước ca

                                                                         Đình Diệm Hương Thềm Mây
                                                                      GM.Nguyễn Đình Diệm 30.8.2018

                                                               Trai Dang Van Họa y đề :
                                                                          BẠN GIÀ.
                                                             Thời nay bảy chục vẫn chưa già.
                                                             Sảng khoái vui cùng bạn với ta.
                                                             Sáng dậy ly trà chăm chậu kiểng.
                                                             Đêm về xị đế ngắm nhành hoa.
                                                             Xưa còn nhỏ lắm cần tăng dạ.
                                                             Giờ đã lớn rồi phải giảm la.
                                                             Đám tiệc tưng bừng như trẻ lại.
                                                             Chan hòa cũng cất giọng hò ca.
                                                                                       30/8/18
                                                                                  Trai Dang Van

                                                                     Dương Khắc Nhân AN NHIÊN.

                                                            Nhiều người tính toán lúc về già.
                                                            Sướng ,khổ ,buồn ,vui vốn ở ta.
                                                            Rũ hết vương mang màu bụi thế.
                                                            Xua tan vướng bận sắc phù hoa.
                                                            Thanh bần một cõi đùa an lạc.
                                                            Đạm bạc riêng mình giỡn nói la
                                                            Vật đổi sao dời luôn tự tại.
                                                            An nhiên hát mãi khúc hoan ca.

                                                                               DKN 31/08/2018.
                                                                             Dương Khắc Nhân

NIỆM CÕI HƯƠNG (Thơ Xướng họa)

                                                               

                                                                  NIỆM CÕI HƯƠNG nđt

                                                       Lối nhỏ qui dần niệm cõi hương… (*)
                                                       Ngày qua lặng ngắm những cung đường…
                                                       Nào rên khổ cực nơi trần thế,
                                                       Dẫu nhận thờ ơ cảnh hí trường!
                                                       Mộng dỗ tình ngây hòa chẳng đắm,
                                                       Vai kề trí tỉnh rõ cùng vươn.
                                                       Say nhiều pháp hỷ môi cười rạng,
                                                       Vạn nẻo vần xoay vốn đã thường… (**)
                                                                                           Viên Minh
                                                                                            18/7/2018
                                                  ----------------------
                                      (**) Phật tánh phi thường phi vô thường, chấp thường là thường kiến ngoại đạo, chấp vô thường là đoạn kiến ngoại đạo.
(                                       *) Sugandha-kuta (S) Hương Tích cõi

                                                         Minh Quang XẢ MỘNG nđt (Bài họa)

                                                       Xa rồi mộng ủ thói vờn hương,
                                                       Rộn rã cuồng quay mỏi bước đường!
                                                       Chẳng buộc sầu thêm vì lối cũ,
                                                       Đừng ôm thảm dệt dẫu đêm trường.
                                                       Tình trêu mãi đắm buồn luôn chuyển,
                                                        Bể ái năng tìm lụy vẫn vương.
                                                       Trả hết… lòng an cầu lẽ đạo,
                                                       Về theo cõi tịnh thấy vô thường.
                                                                                   Ngày 27/8/2018
                                                                                    Minh Quang

                                                             Dương Khắc Nhân RÈN TÂM.

                                                        Cho dù lối cũ ngập tràn hương.
                                                        Rực rỡ nghìn hoa ắp nẻo đường.
                                                        Phấn khởi vùi quên bầu huyễn mộng.
                                                        Cười tươi hỉ lạc khúc canh trường.
                                                        Lầm mê cõi ái sầu chưa đoạn
                                                         Vọng tưởng miền ân lụy cứ vương.
                                                        Đệ tử từ nay tầm lấy đạo.
                                                        Rèn tâm luyện trí để luôn thường.
                                                                                    DKN 27/08/2018
                                                                                  Dương Khắc Nhân

                                                            Như Huyễn Trần TÂM BÌNH (bài họa)

                                                        Chỉnh ngõ tâm bình lặng sắc hương…
                                                        Cùng hay… tĩnh động có nhiêu đường.
                                                        Xem điều mộng ảo luôn từ khuất,
                                                        Biết lẽ tình si để nguyện trường.
                                                        Hạnh phúc cho người suy đủ rõ,
                                                        Niềm tin với đạo hiểu đà vươn.
                                                        Vòng quanh lủy kiếp nay đều gặp,
                                                        Hỷ ái trần gian ngẫm đặng thường?
                                                                                          29/8/2018
                                                                                   Như Huyễn Trần

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

KỶ NIỆM XƯA (Thơ Xướng họa)


      Minh Quang Lan bạch hạc có tên khoa học là Pecteilis radiate, đây là một loài hoa thuộc họ hoa Lan.
Hoa được tìm thấy chủ yếu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga, Lan Bạch Hạc có chiều cao thân từ 15 đến 50cm, Mỗi bông hoa có đường kính khoảng 3cm.


                                                             CHẲNG RÕ BAO GIỜ
                               ( Họa bài Kỷ NIỆM XƯA của thi hữu Ninh Khang (Phan Lạc Viên )
                                                   Chẳng rõ bao giờ… xuống gặp anh,
                                                   Nhìn qua một thuở có chi dành.
                                                   Đường chơn dắt kẻ ly bờ não.
                                                   Ngõ lặng đưa người đến nẻo thanh,
                                                   Hiểu thế… nên đừng an phận mãn.
                                                   Còn đâu… rán ngẫm trọn duyên thành,
                                                   Vui cùng hẹn bước nơi trần cảnh
                                                   Cõi trọ đi về vốn quẩn quanh.
                                                                              Ngày 30/3/2018
                                                                                 Minh Quang

                                            Hau Nguyenduc ĐÊM MỘNG BẠCH HẠC
                                                  Người về như một thoáng tinh anh
                                                  Chẳng phải vì thu, gió dỗ dành
                                                  Dẫu biết trần gian còn tục luỵ
                                                  Nào hay bạch hạc ngát thiên thanh
                                                  Vì ai bay trắng thiên thu mộng
                                                  Thương kẻ sầu nghiêng vạn lý thành
                                                  Ừ nhỉ! Bao giờ ta giũ áo
                                                  Đêm tìm Bạch Hạc mộng vờn quanh
                                                                             Hau Nguyenduc
                                                                               Đặng Hữu Ý

                                          Dương Khắc Nhân NHẬT NGUYỆT TRANH QUANG
                                                   Nhật nguyệt tranh quang đấng kiệt anh.
                                                    Dương gian quãng đại chẳng ai dành.
                                                    Gây nên bão tố trời không tạnh.
                                                    Xúi giục cuồng phong nắng hết thanh.
                                                    Tháng lụn tàn hơi đà lụy bại.
                                                    Mùa qua kiệt sức chửa nên thành.
                                                    Vòng xoay sáng tối chưa dừng bước.
                                                    Hoán chuyển ngày đêm cứ quẩn quanh.
                                                                               DKN 26/08/2018.
                                                                              Dương Khắc Nhân

                                                                       KỶ NIỆM XƯA
                                                     Theo từng kỷ niệm nhớ về anh,
                                                     Ẵm trọn lời yêu gắng để dành.
                                                     Khát mãi thời xuân tràn gió lộng,
                                                     Say hoài tuổi hạc vút trời thanh.
                                                     Khô mòn nỗi khuất càng chưa thỏa,
                                                     Cạn mỏi niềm riêng cũng khó thành.
                                                     Khẽ chạm thềm ranh thì ngả bóng…
                                                     Đôi dòng ngẫm lại cứ vờn quanh.
                                                                                 Ngày 31/3/2018
                                                                      Ninh Khang (Phan Lạc Viên)


TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI (Thơ Xướng họa)

                                                                                                                                                           ( Hình Internet )
                                               LẬN ĐẬN (Bát láy)
                      ( Cẩn họa bài TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI của Sư thầy Như Quân )
                                               Chiều tan lận đận mới lưng đèo,
                                               Vất vả chốn trần gắng sức leo.
                                               Lần lữa duyên qua như cánh gió,
                                               Đong đưa phận lụn tựa đường trèo.
                                               Thực hư vá víu tâm đành lẫn,
                                               Phải trái lưỡng lự kiếp hết veo.
                                               Hiểu vậy rập ràng theo giáo pháp,
                                               Cửa không tỉnh táo gở thân bèo…
                                                                                 21/8/2018
                                                                               Minh Quang

                                              Dương Khắc Nhân Ám Tối Lung Lay.
                                               Trải mấy gian nan núi với đèo.
                                               Am nằm lấp lững chập chùng leo.
                                               Trăng thanh vướng vít đùa ưa gió.
                                               Nước biếc lờ đờ giỡn thích trèo
                                               Xuống suối ung dung buông bớt mẻ.
                                               Vào thung đủng đỉnh xả vo veo.
                                               Canh khuya lãng đãng hồi chuông mõ.
                                               Ám tối lung lay quyết chẳng bèo.
                                                                           DKN 23/08/2018
                                                                           Dương Khắc Nhân

                                                         Viên Minh QUA ĐÈO
                                                Tan sương hiện rõ khúc đường đèo,
                                                Cảnh vật hoa chùng bám víu leo.
                                                Sánh lượn bướm vàng vui cánh gió,
                                                Chung đưa khói nhẹ lộng mây trèo.
                                                Ngàn dâu nghĩ tới rồi yên ắng…
                                                Vạn nỗi suy cùng cũng lặng veo…
                                                Văng vẳng chuông ngân lòng thổn thức,
                                                Dương gian mấy thuở… ngẫm thân bèo.
                                                                                 23/8/2018
                                                                         Viên Minh (Bài họa)

                                                                Nhật Lam TĨNH LẶNG
                                                 Ngã bóng hoàng hôn nhuộm cảnh đèo
                                                 Mây chiều lãng đãng ánh trong veo
                                                 Nhàn an tiếng gió ru cành lá
                                                 Quạnh quẽ bàn chân mỏi bước trèo
                                                 Lắng những mênh mang tràn ngập nỗi
                                                 Nghe từng tha thiết vọng hồn neo
                                                 Không gian lặng lẽ như chờ đợi
                                                 Tạc nỗi niềm riêng gởi cánh bèo… !
                                                                          N.Lam 23/08/2018
                                                                               Nhật Lam

                                                                  Trai Dang Van Hoa:
                                                            MỘT CHUYẾN DÃ NGOẠI.
                                                  Vầng trăng tỏ rọi xuống lưng đèo.
                                                  Những sợi dây rừng dể bám leo.
                                                  Mấy chị đi đầu hăng hái nhảy.
                                                  Vài anh ở giữa quyết tâm trèo.
                                                  Nhìn lên đỉnh núi mây vờn khẽ.
                                                  Ngoảnh lại đồng bằng gió thoảng veo.
                                                  Một chuyến hành du đầy ý nghĩa.
                                                  Hòa vui hết tủi phận rong bèo.
                                                                                       23/8/18
                                                                                Trai Dang Van.

                                                    TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI (Bài xướng)
                                                   Thấp thoáng xa xa vượt mấy đèo
                                                   Am tranh lấp loáng tận cheo leo
                                                    Mây vờn bảng lảng nương chiều gió
                                                    Trăng chiếu giăng giăng lượn dốc trèo
                                                    Lặng ý hồn nghe lòng mát mẻ
                                                    Xuôi dòng suối chảy nước trong veo
                                                    Đêm trường tỉnh mịch ngưng hồi mõ
                                                    Thế tục rời xa cảnh bọt bèo
                                                                         Như Quân 22/8/2018Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

TẤM LÒNG (Thơ Xướng họa)                                                                                         TẤM LÒNG (Bài xướng)

                                                                     Hiểu được nguồn chơn thỏa tấm lòng,
                                                                     Nay còn mai mất rõ là không…
                                                                     Cuộc đời nếm trải luôn ray rứt,
                                                                     Sự thế vần xoay vẫn ngoái trông!
                                                                     Khêu ánh đèn thiền soi cõi lặng,
                                                                     Theo đường đạo pháp giữ tâm trong
                                                                     Trầm luân mấy độ giờ chưa dứt!
                                                                     Tập khí dần vơi khổ bớt chồng. (*)
                                                                                                          19/8/2018
                                                                                                            Viên Minh
                                                                   ----------------------
                                                   (*) Tập khí phiền não
                    
                                                                        Minh Quang CHẲNG DỄ
                                                                     Đường tu chẳng dễ phải bền lòng,
                                                                     Trần thế còn nhiều chuyện có không!
                                                                     Dẫu hiểu cảm thương luôn khó rứt,
                                                                     Song đành chiêm nghiệm đỡ buồn trông.
                                                                     Bao đời hạnh chuyển ghìm chưa trọn,
                                                                     Cả kiếp tâm nguyền giải hổng trong.
                                                                     Tháng lụn ngày tàn sao vẫn oải,
                                                                     Phiền nan nghiệp trỗi lại mang chồng.
                                                                                                        20/8/2018
                                                                                                     Minh Quang

                                                                         Dương Khắc Nhân Khuyên Lòng.
                                                                      Đường tu vốn khó tự khuyên lòng.
                                                                      Khổ ,thú ..đan xen thấy rõ không ?
                                                                      Bến giác tầm nguyên lìa bứt rứt.
                                                                      Bờ mê bỏ cội đoạn hoài trông.
                                                                      Làm sao vượt khỏi dòng xao động.
                                                                      Biết cách gàn khơi ý sáng trong.
                                                                      Trắc trở còn nhiều đeo bám víu.
                                                                      Thiền tâm gắng giữ nghiệp thôi chồng.
                                                                                                      DKN 20/08/2018.
                                                                                                     Dương Khắc Nhân

                                                                        Ninh Khang TRẦN GIAN (bài họa)
                                                                      Đã xuống trần gian gắng thật lòng,
                                                                      Khi về nẻo mới trắng tay không.
                                                                      Luyến lưu lỡ đậm thì vơi rứt,
                                                                      Gắn chặt càng dày chỉ khổ trông.
                                                                      Kiếp tận suy đời tâm vẫn khuất,
                                                                      Ngày chầy thấy lẽ dạ chưa trong.
                                                                      Lênh đênh cõi mộng thêm xao lãng,
                                                                      Nợ cũ đang mang lại chất chồng…
                                                                                                          21/8/2018
                                                                                                         Ninh Khang