Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

KỶ NIỆM XƯA (Thơ Xướng họa)


      Minh Quang Lan bạch hạc có tên khoa học là Pecteilis radiate, đây là một loài hoa thuộc họ hoa Lan.
Hoa được tìm thấy chủ yếu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga, Lan Bạch Hạc có chiều cao thân từ 15 đến 50cm, Mỗi bông hoa có đường kính khoảng 3cm.


                                                             CHẲNG RÕ BAO GIỜ
                               ( Họa bài Kỷ NIỆM XƯA của thi hữu Ninh Khang (Phan Lạc Viên )
                                                   Chẳng rõ bao giờ… xuống gặp anh,
                                                   Nhìn qua một thuở có chi dành.
                                                   Đường chơn dắt kẻ ly bờ não.
                                                   Ngõ lặng đưa người đến nẻo thanh,
                                                   Hiểu thế… nên đừng an phận mãn.
                                                   Còn đâu… rán ngẫm trọn duyên thành,
                                                   Vui cùng hẹn bước nơi trần cảnh
                                                   Cõi trọ đi về vốn quẩn quanh.
                                                                              Ngày 30/3/2018
                                                                                 Minh Quang

                                            Hau Nguyenduc ĐÊM MỘNG BẠCH HẠC
                                                  Người về như một thoáng tinh anh
                                                  Chẳng phải vì thu, gió dỗ dành
                                                  Dẫu biết trần gian còn tục luỵ
                                                  Nào hay bạch hạc ngát thiên thanh
                                                  Vì ai bay trắng thiên thu mộng
                                                  Thương kẻ sầu nghiêng vạn lý thành
                                                  Ừ nhỉ! Bao giờ ta giũ áo
                                                  Đêm tìm Bạch Hạc mộng vờn quanh
                                                                             Hau Nguyenduc
                                                                               Đặng Hữu Ý

                                          Dương Khắc Nhân NHẬT NGUYỆT TRANH QUANG
                                                   Nhật nguyệt tranh quang đấng kiệt anh.
                                                    Dương gian quãng đại chẳng ai dành.
                                                    Gây nên bão tố trời không tạnh.
                                                    Xúi giục cuồng phong nắng hết thanh.
                                                    Tháng lụn tàn hơi đà lụy bại.
                                                    Mùa qua kiệt sức chửa nên thành.
                                                    Vòng xoay sáng tối chưa dừng bước.
                                                    Hoán chuyển ngày đêm cứ quẩn quanh.
                                                                               DKN 26/08/2018.
                                                                              Dương Khắc Nhân

                                                                       KỶ NIỆM XƯA
                                                     Theo từng kỷ niệm nhớ về anh,
                                                     Ẵm trọn lời yêu gắng để dành.
                                                     Khát mãi thời xuân tràn gió lộng,
                                                     Say hoài tuổi hạc vút trời thanh.
                                                     Khô mòn nỗi khuất càng chưa thỏa,
                                                     Cạn mỏi niềm riêng cũng khó thành.
                                                     Khẽ chạm thềm ranh thì ngả bóng…
                                                     Đôi dòng ngẫm lại cứ vờn quanh.
                                                                                 Ngày 31/3/2018
                                                                      Ninh Khang (Phan Lạc Viên)


Không có nhận xét nào: