Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

CỐ QUẬN NGÀY VỀ (Thơ xướng họa)
Cố Quận Ngày V
( Ô Thước Kiều Thập Thức)

1.
Cố quận đường về gió lộng hoa,
Sương khuya nguyệt chiếu bóng xuyên ngà
Dòng xuôi sóng vỗ đầu trơ bạc
Suối chảy dây leo lá phủ nhoà
Lúa trổ hương thơm ươm nghĩa mộng
Chim gù tiếng vọng nhủ âm ca
Chuông thiền nhẹ điểm vơi sầu nặng
Lữ khách trông theo bóng nguyệt tà.

2.
Nguyệt tà soi chiếu sáng trời tây,
Rạng cõi mơ sương tỏ tháng ngày
Thắp nén hương nguyền mong đạo đạt
Trì câu kinh chú ước nghiệp lay
Tình thâm khắc cốt tươi màu mắt
Nghĩa trọng ghi tâm đẹp nét mày
Tật đố xan tham đeo khổ mãi
Bao dung rộng lượng độ trần say.

3.
Trần say lũy kiếp(*)lụy duyên sâu,
Bởi thế nên chi lắm vẻ sầu
Mõ sớm đưa người xa cõi lạnh
Chuông khuya thức kẻ đắm tình thâu
Nuôi ân dưỡng đức nồng triêu mộ(*)
Tưới hạnh chăm tâm thắm niệm đầu
Ngộ lẽ chơn thiền tiêu bạc bẽo
Ươm mầm thiện nghiệp dịu thương đau.

4.
Thương đau lắm lúc cuộn trăm chiều,
Dõi bước đi về vẻ nhạt liêu
Diệu pháp nghe qua vơi ảo vọng
Chơn kinh tụng niệm tỏa huyền siêu
Tang, linh(*)trạo điệu sầu đau lắng
Mõ, khánh(*)hoà âm khổ não tiêu
Nhịp bước từ nay mong lữ thứ
Hồi đầu bỉ ngạn, lặng phiêu diêu.

5.
Phiêu diêu ảo ảo lịm đường tâm,
Ngất ngưởng triền miên báo nghiệp gầm
Thế sự sa đà say cõi mộng
Trò đời lảo đảo buộc lời câm
Trầm xông bảo điện chăm chân tánh
Kệ bỗng hương hoa khải diệu âm
Trạo khúc thiền ca xua não nhiệt
Duyên lành quyện khắp gở tham xan.
  
6.
Tham xan đắm nhiễm khổ muôn trùng,
Tử tử sinh sinh lẩn quẩn chung
Vạn loại sinh linh lơ luyến ngó
Muôn loài động vật đảo điên vùng
Cam lồ tịnh thủy trừ oan trái
Diệu pháp thanh trì tẩy chướng lung
Thắp sáng thiền tâm soi đắm nịch
Dắt người thoát khỏi chốn than bùng(*)

7.
Than bùng bốc cháy lũ con chơi(*)
Dẫn dụ ba xe(*)thắm đẹp lời
Định tuệ ngời trong, lòng đã t
Bi từ rạng sáng, nghiệp đà vơi
Truyền trao bảo sở trang nghiêm nước
Ký thác gia tài phúc lạc đời
Kiến lập liên đài xây diệu cảnh
An cư lạc nghiệp trải muôn nơi.

8.
Muôn nơi tiếp nối tuệ ân mùa,
Sự sự đêm ngày rạng dấu xưa
Khéo giữ trang tâm mưa khó dột
Chuyên gìn bến đức gió khôn lùa
Dần dà hữu lậu tan trôi ng
Tuần tự vô vi quét sạch nua
Lối cũ tràn vui không khổ nữa
Hiên nhà ửng hiện nắng thay mưa.

9.
Thay mưa ửng nắng nở tinh anh,
Cấy thiện tu tâm hiển đức lành
Xứ xứ thanh bình hương đạo ngát
Nơi nơi thịnh trị suối rừng xanh
Êm đềm thảo mộc say bông trái
Lặng lẽ cây hoa trĩu lộc cành
Gió mát mang về hương nếp cũ
Chan hoà vũ trụ lánh hư danh.

10.
Hư danh bả lợi lụy trần ai,
Lẩn quẩn xưa nay sóng trỗi dài
Biển khổ trầm trầm chìm đắm mãi
Sông mê nịch nịch nổi trôi hoài
Nương thuyền Bát Nhã quy nguồn cội
Cậy ánh Từ Bi hướng bản lai(*)
Chiếu mảnh trăng huyền soi dấu bước
Lối về cố quận sáng đường mai...!

California, 28-08-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

-----------
Chú thích: (*) Luỹ kiếp: Nhiều kiếp.
(*)Triêu mộ: Sớm tối.
(*)(*)Tang, linh, mõ, khánh: Là những
Pháp khí thường dùng trong nghi lễ Phật Giáo.
(*) Chốn than bùng: Nhà lửa tam giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
(*) Lũ con chơi: Các con ham dạo chơi trong nhà lửa, lấy ý từ kinh Pháp Hoa.
(*) Ba xe: Xe dê, xe hưu xe trâu trong phẩm Thí Dụ kinh Pháp Hoa.
(*) Bản lai: Bản lai diện mục tức bộ mặt thật xưa nay.


---------------------------------------------

Bài họa:

Gập ghềnh lối nhỏ
( Ô Thước Kiều Thập Thức)

1/
Gập ghềnh lối nhỏ ngóng đầy hoa…
Điểm mấy thu về ngại bóng qua.
Lấm tấm gương soi buồn tóc bạc,
Mênh mang nguyệt chiếu lặng thân nhòa.
Men say cõi thế đan hoài mộng,
Phận lỡ phong trần thấm phải ca.
Sám hối cầu kinh oan khuất giải,
Thời gian đi mãi sợ dương tà…

2/
Dương tà bóng lẽ ngẫm về Tây…
Luẩn quẩn vòng đau sợ những ngày.
Cõi mộng loanh quanh sao khổ dứt,
Tơ lòng quấn quýt lại phiền lay.
Vương sầu dạ đắng lìa tâm đạo,
Dệt hỷ đời tươi cảm nét mày.
Hiểu dụ Rùa Mù thời chẳng mãi,  (*)
Nương tìm Pháp bảo thức hồn say.
---------------------
(*)Kinh Rùa Mù Tìm Bộng Cây

3/
Hồn say lụy bám mãi đeo sầu,
Biết vậy tâm bình lắng dạ sâu.
Khắc khoải niềm tin sao lạc đến?
Mù mờ nghị lực chẳng an thâu.
Vơi dần nghiệp chướng, kinh xua não,
Hóa giải vô minh, Pháp niệm đầu.
Thấy khổ, trầm luân ngày vững bước,
Tiêu trừ vọng động bớt lòng đau.

4/
Niềm đau nỗi nhớ khổ trăm chiều,
Chớ để thang buồn chạm khoảng liêu.
Dẫu hiểu dương trần còn lắm chuyện!
Suy ra lý lẽ phải bao điều.
Tâm từ trải hết cho phiền giảm,
Đạo hạnh vun đầy rõ nhọc tiêu.
Luẩn quẩn mê mờ xa nẻo giác,
Nương vầng trí Nhã ánh phiêu diêu.

5/
Phiêu diêu cõi khổ bởi mê lầm,
Cố giữ truyền thừa, vững bước tâm.
Thông điệp khai chơn dần ý sáng,
Ngôn từ diễn tạm vốn lời câm…
An nhiên chuyện tới, vui đèn tuệ,
Lặng lẽ việc rồi, ánh pháp âm.
Tam bảo ân dầy soi bến giác,
Nghiệp tiêu, não đoạn rõ năng tầm.

6/
Năng tầm, diệu pháp vốn niềm chung.
Khởi giác,tuệ đầy, thấu để dung.
Vững đạo, nương cầu tìm thiện đến,
Thuận duyên, lập hạnh giữ điên vùng.
Sáu đường lận đận đau thương thấm, (*)
Ba cổ thong dong hỷ lạc cùng.(**)
Cõi Phật thâm nghiêm vạn loại thỉnh,
Trầm luân dứt bỏ Nhã minh bùng. (***)
-----------------------
(*)   Sáu đường
(**) Ba cổ xe (Dụ kinh Pháp Hoa.)
(***)Trí Bát Nhã

7/
Minh bùng chẳng động chợ vui chơi… (*)
Rộn rã cùng qua, vắng bặt lời.
Sáng rạng lòng trong bao sự tỏ,
Yên bình tánh thuận vạn niềm vơi.
Đèn tuệ người an soi đường thế,
Mắt trí tâm bi thấu chuyện đời.
Hạnh nguyện tròn tu bên ngày mới,
Sáu trần lặng lẽ hỷ muôn nơi .
----------------------
(*) Thỏng tay vào chợ

8/
Muôn nơi khắc dạ nhớ hương mùa,
Vạn loại nương cùng sáng nẻo xưa.
Biết cảm thương đau cơn ác đẫy,
Hiểu ra khốn khổ gió bi lùa.
Hiền lương sống đạo thì đâu đắng,
Thiện hạnh vun niềm thế chẳng chua.
Mọi sự dung thông phiền khó nổi,
Cây đời diệu ngộ thấm ơn mưa.

9/
Ơn mưa pháp bảo nguyện năng hành
Giác ngộ tiến tu đến cõi lành
Thuận cảnh theo Thầy, tai khỏi chịu
Tùy duyên trau phước, họa tiêu đành
An bài chưa nhận, nào nguồn sáng?
Hiểu rõ luôn tìm, ắt phận xanh
Tịch tĩnh, chơn như đâu động vọng
Không hình chẳng tướng thấy gì danh…

10/
Gì danh? mà phải nhiểm bi ai!
Được mất hơn thua chuyện khổ dài.
Cõi mộng long đong phiền chuốc mãi,
Nhân gian lận đận não còn hoài,
Trang nghiêm cửa Phật cầu thanh tịnh.
Lặng lẽ am thiền cảm thái lai,
Nghiệp ác từng gieo luôn sám nguyện.
Nương cùng pháp bảo trí mờ khai…

31/8/2019
https://thuvienhoasen.org/a32597/co-quan-ngay-ve
http://www.chanhphap.us/ (Nguyệt san CHÁNH PHÁP số 95)

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

DÕI BƯỚC VÂN DU (Thơ) DÕI BƯỚC VÂN DU

Dõi bước vân du bóng dáng thiền
Ngày đêm lẵng lặng sống như nhiên
Trần gian ảo mộng qua cơn chớp
Pháp Phật hành thâm dứt não phiền
Nét đẹp thiền môn càng toả sáng
Che mờ tham giận cõi triền miên
Soi nguồn tỉnh thức trong chiều vắng
Thấu triệt duyên tình tự giác nhiên.

   Dallas Texas, 30-8-2019
              Tánh Thiện

MƠ VỀ CÁI THUỞ (Thơ xướng họa)MƠ VỀ CÁI THUỞ
Mơ về cái thuở chạnh lòng xuân,
Diễm tuyệt ngày thơ mảnh đất nhuần.
Tiếc mãi nhà xinh người tựa cửa,
Ghi hoài xóm lạ kẻ chờ sân.
Vui cùng tiết rụng tràn sương mãn,
Rộn khắp hương vờn vẩy gió ngân.
Quẳng nỗi niềm đi vào ngọn nến,
Thôi đành bỏ lại, ngắm tình chân…
30/8/2019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA CHÚC AN LÀNH
THƯƠNG VỀ
(Thủ vỹ ngâm)

Thương về chốn cũ buổi thanh xuân
Nẻo đạo tình đời mãi thấm nhuần
Lối cỏ chiều buông mây trái núi
Đường trăng sương rụng gió lùa sân
Người ban khúc kệ dòng sông mát
Sư gửi câu thơ bến gió ngàn
Lặng ngắm trời xa mưa bụi rải
Thương về chốn cũ buổi thanh xuân
Hương Thềm Mây - 2019

Viên Minh GIỌT XUÂN
Nẻo cũ trông về chút giọt xuân,
Tàn đêm trở giấc lặng tâm nhuần…
Sương chùng trắng rõ ngoài khe cửa,
Cỏ dại xanh mờ phía ngõ sân.
Lắng dạ nghe niềm, đau chẳng mãn!
Nghiêng lòng thấm chặng, não hoài ngân!
Vầng dương đã rạng sao cần nến?
Pháp bảo nương cùng cõi niệm chân…

30/8/2019
Viên Minh (Kính họa)

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

NGẪM (Thơ xướng họa)NGẪM
Thôi đừng tiếc ngẩn những gì qua,
Gợi chút thời xanh ngẫm cảnh già.
Chẳng trách điều chi hờn cõi mộng,
Không màng phận ấy lỡ người ra.
Xuân về vạn lối rồi chìm lặng,
Nguyệt lú nhiều phen cũng ngả tà.
Cảm biết bình tâm lùi rệu rã,
Suy cùng hiểu được thấm vào ta…

25/82019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
THẤM THÍA ĐỜI
Luyến tiếc mần chi chuyện đã qua
Yên phần mái hạc tuổi sang già
Trơ thân quạnh quẻ nhìn sương rụng
Trải xác cô liêu ngắm nguyệt sa
Đắc thất thăng trầm bờ huyễn lộ
Hợp tan suy thịnh bến hư tà
Trăm năm duyên nợ chừ đà hiểu
Dâu bể tuồng đời thấm thía ta
Hương Thếm Mây - 2019

Thanh Nguyen Cẩn họa, chuyển đề
HIẾM MUỘN
Bậu trách làm chi chuyện đã qua!
Răng long tóc bạc phận tre già!
Mưa chiều giá buốt khi đông đến,
Nắng sớm oi nồng lúc hạ ra.
Lủi thủi song thưa trong nguyệt khuyết,
Lơ thơ đêm vắng dưới trăng tà.
Thôi thì tôi, bậu, nương nhau vậy!
Bất lụn canh tàn bậu với ta!

TRỌNG NGUYỄN
Ngày 27/8/2019

CÁM ƠN (Thơ)
CÁM ƠN …
(Cám ơn My, Thảo, Như, Anh, Hiếu, Thông)

Cám sắc chiều thu lướt nắng vàng,
Ơn nhiều chỗ trọ ấm tình đang.
My viền khẻ đủ mang niềm lắng,
Thảo giả đong đầy lấy nghĩa đan.
Như thấu lòng riêng từ phố thị,
Anh ôm dạ cả lẫn non ngàn.
Hiếu tròn khách nghỉ bao lời cảm,
Thông hiểu kinh doanh tiến bước đàng…


KS Minh Boutique 28/8/2019
 Minh Quang

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

'3 KHÔNG HỎI, 4 KHÔNG ĂN, 5 KHÔNG CHẠM': THUẬT XỬ THẾ TRÍ TUỆ CỦA CỔ NHÂN, NGHÌN NĂM SAU VẪN CÒN NGUYÊN GIÁ TRỊ

                                             Kết quả hình ảnh cho tranh thủy mặc cảnh tiên'tam bất vấn, tứ bất cật, ngũ bất mô' nghĩa là 'ba không hỏi, bốn không ăn, năm không chạm' chứa đựng tinh hoa triết học và lời nhắn nhủ sâu sắc của người xưa.  
Ba không hỏi
Đầu tiên, không nên hỏi về mức thu nhập của người khác. Ngày này trong xã hội ngày càng phát triển, nguồn thu nhập của mỗi cá nhân thể hiện một bản lĩnh của cá nhân ấy. Người Việt Nam vào mỗi dịp có cơ hội tụ tập đông đủ mọi người thường hay có thói quen hỏi về lương lậu của người này người kia.
Đôi khi nó chỉ là xuất phát từ sự quan tâm, hoặc sự tò mò, nhưng khi bạn hỏi về thu nhập của họ đồng nghĩa bạn đang chạm đến bản lĩnh cá nhân của họ sẽ khiến người đó không có thiện cảm với bạn. Thậm chí bạn đã vô tình tự làm mình buồn vì có thể bản thân, hoặc con cái bạn chưa đạt được mức lương như thế.
Ở các nước phương tây, mức lương của một nhân viên trong công ty là bảo mật, nếu cá nhân đó làm lộ ra ngoài có thể sẽ bị đuổi việc. Chính vì thế mà chúng ta không nên hỏi về thu nhập của người khác.
Thứ hai là không hỏi về tuổi tác. Không chỉ người nước ngoài mà người Việt Nam đều rất kỵ khi hỏi về tuổi tác, đặc biết là phụ nữ, khi bạn hỏi về tuổi tác người ta sẽ cảm thấy bạn đang nhạo báng người ta. Những quốc gia theo đạo giáo, thì câu hỏi này cực kỳ tối kỵ vì họ đang theo đuổi sự trường thọ.
Thứ ba là không hỏi về xuất thân của người khác. Chúng ta sinh ra không ai có quyền được chọn về cha mẹ và xuất thân của mình. Khi bạn hỏi về xuất thân của người khác sẽ tạo cho người ta cảm giác bạn không tôn trọng họ. Chính về thế mà không nên hỏi về xuất thân của người khác.
Bốn không ăn
Đầu tiên là không ăn thịt chó. Tất cả chúng ta đều biết rằng chó là người bạn trung thành nhất của loài người, nó là con vật rất linh hoạt và thông minh, gần gũi với đời sống hàng ngày của con người, nó còn biết trông giữ nhà cửa, vì vậy mà không nên ăn thịt chó.
Thứ hai là không nên ăn thịt bò: Từ xưa con bò đã trở thành một biểu tượng sức mạnh trong lao động, giúp đỡ con người việc đồng áng. Ngày xưa việc giết mổ trâu bò là phạm pháp, vì vậy mà không nên ăn thịt bò.
Thứ ba là không ăn cá đối bởi chúng là loài hiếu thảo nhất. Cá đối nhỏ thà hy sinh bản thân bơi vào miệng của cá đối mẹ để chúng lấp đầy cơn đói. Chính vì tấm lòng hiểu thảo của chúng mà không nên ăn thịt nó.
Thứ tư là không ăn thịt chim nhạn. Đây là một loại chim cực kỳ chung thủy, nếu như đối phương chết thì bên kia sẽ sống một mình đến già, chính vì vậy mà không nên ăn thịt chúng.
Năm không chạm
Năm không chạm là chỉ chiếc rìu của người thợ mộc, chiếc kéo của thợ may, con dao của bậc thầy cạo râu, hành lý của bọn côn đồ và thắt lưng của phụ nữ.
Ba vật đầu tiên chúng ta đều hiểu rất rõ, vì những dụng cụ này là công cụ kiếm cơm của những người thợ, họ dựa vào những vật dụng này để hỗ trợ gia đình họ. Những công cụ này rất sắc bén nếu bạn chạm vào chúng có thể chúng sẽ gây tổn thương cho bạn.
Hơn nữa, đối với những người thợ này, hành động mà bạn chạm vào đồ nghề của họ là một sự thiếu tôn trọng đối với họ. Mặt khác, nếu bạn vô tình làm chúng bị hỏng thì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của họ. Chính vì thế mà bạn không nên chạm vào chúng.
Tại sao chúng ta lại không được chạm vào hành lí của bọn lưu manh? Mọi người đều biết, bọn lưu manh có cuộc sống đơn độc, không có gì phải lo lắng, khi ra ngoài họ thường mang theo những tài sản quí giá nhất ở trong hành lí, nếu bạn vô tình chạm vào hành lí của họ, họ sẽ cư xử rất thô lỗ với bạn, chính vì thế mà không nên chạm vào hành lí của họ
Điều này không cần phải nói thì ai ai cũng hiểu thắt lưng của người con gái là vô cùng quan trọng, người khác giới không thể tùy tiện chạm vào. Từ thời xa xưa, khi mà còn chế độ trọng nam khinh nữ, hình tượng của người con gái cực kỳ quan trọng, chỉ cần một hành động bất cẩn có thể sẽ phá hỏng đi hạnh phúc cả đời của họ. Ngày nay trong xã hội hiện đại chạm vào thắt lưng của người phụ nữ cũng vẫn được cho là một hành vi thiếu tôn trọng họ, cho nên không được chạm vào thắt lưng của phụ nữ.
Theo Hiền Nguyễn/Trí thức trẻ