Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

NGẪM (Thơ xướng họa)NGẪM
Thôi đừng tiếc ngẩn những gì qua,
Gợi chút thời xanh ngẫm cảnh già.
Chẳng trách điều chi hờn cõi mộng,
Không màng phận ấy lỡ người ra.
Xuân về vạn lối rồi chìm lặng,
Nguyệt lú nhiều phen cũng ngả tà.
Cảm biết bình tâm lùi rệu rã,
Suy cùng hiểu được thấm vào ta…

25/82019
Minh Quang

Đình Diệm HTM KÍNH HỌA
THẤM THÍA ĐỜI
Luyến tiếc mần chi chuyện đã qua
Yên phần mái hạc tuổi sang già
Trơ thân quạnh quẻ nhìn sương rụng
Trải xác cô liêu ngắm nguyệt sa
Đắc thất thăng trầm bờ huyễn lộ
Hợp tan suy thịnh bến hư tà
Trăm năm duyên nợ chừ đà hiểu
Dâu bể tuồng đời thấm thía ta
Hương Thếm Mây - 2019

Thanh Nguyen Cẩn họa, chuyển đề
HIẾM MUỘN
Bậu trách làm chi chuyện đã qua!
Răng long tóc bạc phận tre già!
Mưa chiều giá buốt khi đông đến,
Nắng sớm oi nồng lúc hạ ra.
Lủi thủi song thưa trong nguyệt khuyết,
Lơ thơ đêm vắng dưới trăng tà.
Thôi thì tôi, bậu, nương nhau vậy!
Bất lụn canh tàn bậu với ta!

TRỌNG NGUYỄN
Ngày 27/8/2019

Không có nhận xét nào: