Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

LỚP CŨ TRƯỜNG XƯA
                   LỚP CŨ TRƯỜNG XƯA
  (Tặng lớp 12C3 niên khóa 1978-1979 trường QH – Huế)

Hàng cây lớp cũ mãi còn đây,
Kỷ niệm xa xăm chất chứa đầy.
Lời giảng hiện về trong nghĩa trọn,
Áo bay khép lại lúc duyên thay.
Dịu dàng chia sẻ như bao thuở,
Thân mật lo toan với những ngày...
Tóc bạc sương pha đời vẫn chảy,
Chung nhau kết nối một vòng tay.

                                      Minh Đạo

 


Không có nhận xét nào: