Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

ĐỜI ẨN SĨ (Tánh Thiện)  ĐỜI ẨN SĨ
Đời ẩn sĩ tu hành không ai biết
Tự hiểu mình là biết cả trời mây
Nước sông hồ theo dõi bước ai đây ?
Rừng lá thấp trên cây còn đọng lại
Sống tĩnh thức cuộc đời vô quái ngại
Lấy không gian làm bạn với tình yêu
Yêu cho lòng buông bỏ dưới nắng chiều
Yêu cho thoát những gì không thể thoát
Xin tạm mượn con đường vui giải thoát
Với thiên nhiên cùng cả bước đăng trình
Rồi một ngày đứng trước ánh bình minh
Ta nhận biết cuộc đời không gì thật .

Tánh Thiện
30-07-2016

http://quangduc.com/a59066/doi-an-si-tho-

Không có nhận xét nào: