Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

TÂM ĐỨC

                                                                      Đức sáng mầm xanh gieo hạt giống
                                                                      Tâm khoan rộng độ khắp muôn nơi
                                                                                                      Minh Đạo
             

Không có nhận xét nào: