Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

ĐÔI VAI MẸ . . .

                                                Đôi vai Mẹ mỏi mòn thân cát bụi
                                                Gánh tình thương rong ruổi giữa chợ đời (ST)

Không có nhận xét nào: