Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

BỎ ÁO TU HÀNH (Tánh Thiện)




 

triet gia Pham Cong Thien 6

                           BỎ ÁO TU HÀNH
                
                                Kính tưởng nhớ Thầy Nguyên Tánh / Triết gia Phạm Công Thiện

Tôi đã từng ra đón bước Thầy
Bao năm chung sống dưới chùa thân
Cùng nhau đi uống cà phê Pháp
Thuở ấy ngày nào vẫn nhớ đây

Thầy trò mình nằm giữa cỏ xanh
Nhìn chim líu hót hát xung quanh
Chùa xưa là cả niềm thương nhớ
Dù sống chết đâu cũng nghĩ lành

Đời Thầy như gió thổi liên miên
Bỏ áo tu hành tánh vẫn nguyên
Có tu mới hiểu người tu vậy
Tâm đã lắng rồi sóng sẽ yên


                   Tánh Thiện
                  20-8-2016
                             ( Đã đăng trên website http://quangduc.com/a59188/bo-ao-tu-hanh)

Không có nhận xét nào: