Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

CÁM ƠN (Thơ)
CÁM ƠN …
(Cám ơn My, Thảo, Như, Anh, Hiếu, Thông)

Cám sắc chiều thu lướt nắng vàng,
Ơn nhiều chỗ trọ ấm tình đang.
My viền khẻ đủ mang niềm lắng,
Thảo giả đong đầy lấy nghĩa đan.
Như thấu lòng riêng từ phố thị,
Anh ôm dạ cả lẫn non ngàn.
Hiếu tròn khách nghỉ bao lời cảm,
Thông hiểu kinh doanh tiến bước đàng…


KS Minh Boutique 28/8/2019
 Minh Quang

Không có nhận xét nào: