Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

DẠ KHÚC (Thơ xướng họa)DẠ KHÚC
( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm )

Cứ giỡn trăng vàng nắn cõi thơ,
Hòa chung dạ khúc cớ chi mờ!
Loanh quanh giấc mộng nên vỡ,
Lắng đọng canh khuya thấm chờ.
Chẳng nhắc duyên ta sao lại lỡ,
Hoài trông nghĩa bậu rõ cùng khờ.
Vì răng trật nẻo mà kêu ngỡ,
Khó biết khi mô thảy thấy bờ.
23/8/2019
Minh Quang

Trần Luân CHƠI VƠI
(Bài hoạ)

Một khúc tiêu sầu tạo ý thơ,
Mấy vần xúc cảm dưới trăng mờ.
Xót duyên bèo nước tan vỡ,
Tủi phận hồng nhan đợi chờ.
Thôi nhắc làm chi tình đã lỡ,
Còn đâu mà tiếc mộng dại khờ.
Bỗng trầm giai điệu chừng như ngỡ,
Thuyền lạc chơi vơi chẳng thấy bờ!
Ngày 23/08/2019
Trần Luân

Viên Minh NGUYỆT HÉ
( Lục ngôn – Bát vĩ đồng âm )

Thu vàng nguyệt hé nàng thơ,
Khách tục hồn say nghĩa tứ mờ.
Chếnh choáng bồng lai phiền chẳng vỡ,
Mênh mang cõi thế ngẩn nên chờ.
Thương thầm kiếp bạc yêu cùng lỡ,
Níu chặt trần ngây biết mãi khờ.
Trách cứ chi ai nói ngỡ!
Ừ thôi tuổi hạc ngẫm quay bờ…
23/8/2019
Viên Minh (Kính họa)

Không có nhận xét nào: