Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

CỐ QUẬN NGÀY VỀ (Thơ xướng họa)
Cố Quận Ngày V
( Ô Thước Kiều Thập Thức)

1.
Cố quận đường về gió lộng hoa,
Sương khuya nguyệt chiếu bóng xuyên ngà
Dòng xuôi sóng vỗ đầu trơ bạc
Suối chảy dây leo lá phủ nhoà
Lúa trổ hương thơm ươm nghĩa mộng
Chim gù tiếng vọng nhủ âm ca
Chuông thiền nhẹ điểm vơi sầu nặng
Lữ khách trông theo bóng nguyệt tà.

2.
Nguyệt tà soi chiếu sáng trời tây,
Rạng cõi mơ sương tỏ tháng ngày
Thắp nén hương nguyền mong đạo đạt
Trì câu kinh chú ước nghiệp lay
Tình thâm khắc cốt tươi màu mắt
Nghĩa trọng ghi tâm đẹp nét mày
Tật đố xan tham đeo khổ mãi
Bao dung rộng lượng độ trần say.

3.
Trần say lũy kiếp(*)lụy duyên sâu,
Bởi thế nên chi lắm vẻ sầu
Mõ sớm đưa người xa cõi lạnh
Chuông khuya thức kẻ đắm tình thâu
Nuôi ân dưỡng đức nồng triêu mộ(*)
Tưới hạnh chăm tâm thắm niệm đầu
Ngộ lẽ chơn thiền tiêu bạc bẽo
Ươm mầm thiện nghiệp dịu thương đau.

4.
Thương đau lắm lúc cuộn trăm chiều,
Dõi bước đi về vẻ nhạt liêu
Diệu pháp nghe qua vơi ảo vọng
Chơn kinh tụng niệm tỏa huyền siêu
Tang, linh(*)trạo điệu sầu đau lắng
Mõ, khánh(*)hoà âm khổ não tiêu
Nhịp bước từ nay mong lữ thứ
Hồi đầu bỉ ngạn, lặng phiêu diêu.

5.
Phiêu diêu ảo ảo lịm đường tâm,
Ngất ngưởng triền miên báo nghiệp gầm
Thế sự sa đà say cõi mộng
Trò đời lảo đảo buộc lời câm
Trầm xông bảo điện chăm chân tánh
Kệ bỗng hương hoa khải diệu âm
Trạo khúc thiền ca xua não nhiệt
Duyên lành quyện khắp gở tham xan.
  
6.
Tham xan đắm nhiễm khổ muôn trùng,
Tử tử sinh sinh lẩn quẩn chung
Vạn loại sinh linh lơ luyến ngó
Muôn loài động vật đảo điên vùng
Cam lồ tịnh thủy trừ oan trái
Diệu pháp thanh trì tẩy chướng lung
Thắp sáng thiền tâm soi đắm nịch
Dắt người thoát khỏi chốn than bùng(*)

7.
Than bùng bốc cháy lũ con chơi(*)
Dẫn dụ ba xe(*)thắm đẹp lời
Định tuệ ngời trong, lòng đã t
Bi từ rạng sáng, nghiệp đà vơi
Truyền trao bảo sở trang nghiêm nước
Ký thác gia tài phúc lạc đời
Kiến lập liên đài xây diệu cảnh
An cư lạc nghiệp trải muôn nơi.

8.
Muôn nơi tiếp nối tuệ ân mùa,
Sự sự đêm ngày rạng dấu xưa
Khéo giữ trang tâm mưa khó dột
Chuyên gìn bến đức gió khôn lùa
Dần dà hữu lậu tan trôi ng
Tuần tự vô vi quét sạch nua
Lối cũ tràn vui không khổ nữa
Hiên nhà ửng hiện nắng thay mưa.

9.
Thay mưa ửng nắng nở tinh anh,
Cấy thiện tu tâm hiển đức lành
Xứ xứ thanh bình hương đạo ngát
Nơi nơi thịnh trị suối rừng xanh
Êm đềm thảo mộc say bông trái
Lặng lẽ cây hoa trĩu lộc cành
Gió mát mang về hương nếp cũ
Chan hoà vũ trụ lánh hư danh.

10.
Hư danh bả lợi lụy trần ai,
Lẩn quẩn xưa nay sóng trỗi dài
Biển khổ trầm trầm chìm đắm mãi
Sông mê nịch nịch nổi trôi hoài
Nương thuyền Bát Nhã quy nguồn cội
Cậy ánh Từ Bi hướng bản lai(*)
Chiếu mảnh trăng huyền soi dấu bước
Lối về cố quận sáng đường mai...!

California, 28-08-2019
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)

-----------
Chú thích: (*) Luỹ kiếp: Nhiều kiếp.
(*)Triêu mộ: Sớm tối.
(*)(*)Tang, linh, mõ, khánh: Là những
Pháp khí thường dùng trong nghi lễ Phật Giáo.
(*) Chốn than bùng: Nhà lửa tam giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
(*) Lũ con chơi: Các con ham dạo chơi trong nhà lửa, lấy ý từ kinh Pháp Hoa.
(*) Ba xe: Xe dê, xe hưu xe trâu trong phẩm Thí Dụ kinh Pháp Hoa.
(*) Bản lai: Bản lai diện mục tức bộ mặt thật xưa nay.


---------------------------------------------

Bài họa:

Gập ghềnh lối nhỏ
( Ô Thước Kiều Thập Thức)

1/
Gập ghềnh lối nhỏ ngóng đầy hoa…
Điểm mấy thu về ngại bóng qua.
Lấm tấm gương soi buồn tóc bạc,
Mênh mang nguyệt chiếu lặng thân nhòa.
Men say cõi thế đan hoài mộng,
Phận lỡ phong trần thấm phải ca.
Sám hối cầu kinh oan khuất giải,
Thời gian đi mãi sợ dương tà…

2/
Dương tà bóng lẽ ngẫm về Tây…
Luẩn quẩn vòng đau sợ những ngày.
Cõi mộng loanh quanh sao khổ dứt,
Tơ lòng quấn quýt lại phiền lay.
Vương sầu dạ đắng lìa tâm đạo,
Dệt hỷ đời tươi cảm nét mày.
Hiểu dụ Rùa Mù thời chẳng mãi,  (*)
Nương tìm Pháp bảo thức hồn say.
---------------------
(*)Kinh Rùa Mù Tìm Bộng Cây

3/
Hồn say lụy bám mãi đeo sầu,
Biết vậy tâm bình lắng dạ sâu.
Khắc khoải niềm tin sao lạc đến?
Mù mờ nghị lực chẳng an thâu.
Vơi dần nghiệp chướng, kinh xua não,
Hóa giải vô minh, Pháp niệm đầu.
Thấy khổ, trầm luân ngày vững bước,
Tiêu trừ vọng động bớt lòng đau.

4/
Niềm đau nỗi nhớ khổ trăm chiều,
Chớ để thang buồn chạm khoảng liêu.
Dẫu hiểu dương trần còn lắm chuyện!
Suy ra lý lẽ phải bao điều.
Tâm từ trải hết cho phiền giảm,
Đạo hạnh vun đầy rõ nhọc tiêu.
Luẩn quẩn mê mờ xa nẻo giác,
Nương vầng trí Nhã ánh phiêu diêu.

5/
Phiêu diêu cõi khổ bởi mê lầm,
Cố giữ truyền thừa, vững bước tâm.
Thông điệp khai chơn dần ý sáng,
Ngôn từ diễn tạm vốn lời câm…
An nhiên chuyện tới, vui đèn tuệ,
Lặng lẽ việc rồi, ánh pháp âm.
Tam bảo ân dầy soi bến giác,
Nghiệp tiêu, não đoạn rõ năng tầm.

6/
Năng tầm, diệu pháp vốn niềm chung.
Khởi giác,tuệ đầy, thấu để dung.
Vững đạo, nương cầu tìm thiện đến,
Thuận duyên, lập hạnh giữ điên vùng.
Sáu đường lận đận đau thương thấm, (*)
Ba cổ thong dong hỷ lạc cùng.(**)
Cõi Phật thâm nghiêm vạn loại thỉnh,
Trầm luân dứt bỏ Nhã minh bùng. (***)
-----------------------
(*)   Sáu đường
(**) Ba cổ xe (Dụ kinh Pháp Hoa.)
(***)Trí Bát Nhã

7/
Minh bùng chẳng động chợ vui chơi… (*)
Rộn rã cùng qua, vắng bặt lời.
Sáng rạng lòng trong bao sự tỏ,
Yên bình tánh thuận vạn niềm vơi.
Đèn tuệ người an soi đường thế,
Mắt trí tâm bi thấu chuyện đời.
Hạnh nguyện tròn tu bên ngày mới,
Sáu trần lặng lẽ hỷ muôn nơi .
----------------------
(*) Thỏng tay vào chợ

8/
Muôn nơi khắc dạ nhớ hương mùa,
Vạn loại nương cùng sáng nẻo xưa.
Biết cảm thương đau cơn ác đẫy,
Hiểu ra khốn khổ gió bi lùa.
Hiền lương sống đạo thì đâu đắng,
Thiện hạnh vun niềm thế chẳng chua.
Mọi sự dung thông phiền khó nổi,
Cây đời diệu ngộ thấm ơn mưa.

9/
Ơn mưa pháp bảo nguyện năng hành
Giác ngộ tiến tu đến cõi lành
Thuận cảnh theo Thầy, tai khỏi chịu
Tùy duyên trau phước, họa tiêu đành
An bài chưa nhận, nào nguồn sáng?
Hiểu rõ luôn tìm, ắt phận xanh
Tịch tĩnh, chơn như đâu động vọng
Không hình chẳng tướng thấy gì danh…

10/
Gì danh? mà phải nhiểm bi ai!
Được mất hơn thua chuyện khổ dài.
Cõi mộng long đong phiền chuốc mãi,
Nhân gian lận đận não còn hoài,
Trang nghiêm cửa Phật cầu thanh tịnh.
Lặng lẽ am thiền cảm thái lai,
Nghiệp ác từng gieo luôn sám nguyện.
Nương cùng pháp bảo trí mờ khai…

31/8/2019
https://thuvienhoasen.org/a32597/co-quan-ngay-ve
http://www.chanhphap.us/ (Nguyệt san CHÁNH PHÁP số 95)

Không có nhận xét nào: