Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

HẪNG HỤT (Thơ)
                                      Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi! 

                                             Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi!
                                             Từ nay giã biệt mối duyên đời.
                                             Lòng bi Người dệt đang còn gởi,
                                             Nghĩa rộng tình dành chẳng thể rơi…
                                             Tịnh độ liên hoa tâm lắng mới,
                                             Dương trần con cháu dạ đừng vơi.
                                             Gia đình thấu rõ luôn nguyền khởi…
                                             Hẫng hụt thu tràn lắm Chị ơi!

                                                                            14/8/2019
                                                         Minh Đạo - Thành tâm niệm vãng.


  NIỆM PHẬT CHUYÊN TÂM

Kính chia buồn cùng bác Minh Đạo/Chủ biên trang: Tranh-Thư Pháp Minh Đạo có người chị vừa qua đời. Nguyện cầu hương linh rũ bỏ thế trần, vui miền Phật cảnh.

Niệm Phật chuyên tâm lắng đọng lòng
Âm vang chuyển động giữa trời trong
Rũ bỏ thế trần theo cơn gió
Xoá sạch từng cơn chốn bụi hồng
Ngày tháng trôi qua không nuối tiếc
Pháp Phật muôn đời liễu nghĩa Không
Sáng nay thức dậy người phơi phới
Trải nghiệm từng giây phút nhũ lòng.

    Dallas Texas, 15-8-2019
             Tánh Thiện


Không có nhận xét nào: