Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

CHÙA KHUYA (Thơ xướng họa)CHÙA KHUYA
Tịch tĩnh sân chùa bóng nguyệt nga,
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa…
Bên hiên chân rảo vui hương ngát,
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà.
Dẫu biết cuộc đời không thể vậy,
Nhưng suy lẽ đạo có chi là…
An nhiên sống thật theo ngày mới,
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta…

15/8/2018
Minh Quang

Thanh Nguyen Van LẠC BƯỚC CUNG HẰNG.
Tây đình tha thướt bóng Hằng Nga,
Trầm bổng hồ cầm ánh nguyệt sa.
Mờ ảo cung tiên màn khói trắng,
Lung linh thủy tạ ánh trăng ngà.
Tiên Đồng lúng luyến màu son phấn,
Ngọc Nữ long lanh sắc lược là.
Cảnh giới cung Hằng như mộng ảo,
Dương trần lạc bước chỉ mình ta!
TRỌNG NGUYỄN
Ngày 26/12/2018.

Đình Diệm HTM
ĐÊM BÊN NÚI

Đêm buông đỉnh núi hiện hằng nga
Khoảng lặng sương mờ nhẹ thoảng sa
Đá lặng nhìn mây bên dốc suối
Thông im đón gió dưới trăng ngà
Thân yên ngồi lại khơi tâm tịnh
Dạ ổn hướng về gạn ý tà
Bóng nguyệt canh tàn lìa mộng mị
Trên màu rêu cũ sá chi là ...

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 26.12.2018

Viên Minh LẠI NGẪM (Cảm họa)
Thanh nhàn rảo bước ngẫm hằng nga,
Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa.
Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả,
Bình yên rạng khắp cõi trăng ngà.
Thời gian mấy đỗi soi đều vậy,
Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là.
Cũng thế dương trần đang phước lạc,
Suy ngàn vi diệu mãi bên ta…

27/12/2018
Viên Minh

Hau Nguyenduc MỘT THOÁNG MỘNG TAN
( Hoạ bài CHÙA KHUYA của nhà thơ Minh Quang)
Mặt hồ lấp lánh bóng gương nga
Một phút lòng như sương khói sa
Hài mộng hồn xưa trên cỏ biếc
Hoa nghiêng sầu cũ dưới trăng ngà
Nguyệt cầm phiêu lãng hồn thu thảo
Bút mực trầm ngâm ý lụa là
Chùa bên chuông điểm, bình tâm lại
Tình, mộng tan còn bóng với ta
Đặng Hữu Ý

Không có nhận xét nào: