Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

NƠI NƯƠNG TỰA (Thơ xướng họa)NƠI NƯƠNG TỰA
“Tung hoành trục khoán”
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân
Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân
ĐẤT luôn thầm lặng giữa hư chân
NƯỚC vẫn sum vầy gắn kết thân
THẤM thiết lòng từ hòa đạo nghĩa
NHUẦN nhu dạ hỷ hợp tình nhân
AN tâm tự tại tường ba lỗi*
TỊNH ý ung dung tỏ sáu trần**
THỦY nguyệt duyên sinh hòa cảnh trí
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm
--------------------------------
*Ba lỗi:Tam quá tức là ba lỗi lầm về ý,lời nói và thân hành động
**Sáu trần: Sáu trần là :Sắc thanh hương vị xúc Pháp ,
Đó là sáu ngoại cảnh đối tượng tiếp xúc và nhận thức của sáu căn (Mắt tai mũi lưỡi thân ý) và sáu thức(Nhãn thức,nhĩ thức,tỷ thức,thiệt thức,thân thức và ý thức) có khả năng làm cho thân tâm dơ bẩn thân tâm nếu không biết giữ gìn phòng hộ thì sáu trần khi tiếp xúc với thân tâm con người có thể làm cho ta tham đắm vướng mắc theo đuổi tạo ra các nghiệp


BÀI HỌA
TRANG NGHIÊM PHẬT PHÁP
“Tung hoành trục khoán”
" Đất nước thấm nhuần an tịnh thủy
Quê nhà nương náu cát tường vân "
ĐẤT bình dung chứa mọi hư chân,
NƯỚC chuyển lưu hòa khắp dạng thân.
THẤM cả muôn loài ân lộc nhận,
NHUẦN cùng vạn vật phúc niềm nhân.
AN nhiên… tánh hiện soi đường thế,
TỊNH lạc… huệ thông xóa nghiệp trần.
THỦY đức lợi căn cầu đạo tỏ, (*)
QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU CÁT TƯỜNG VÂN.
16/12/2018
Minh Quang
-------------------------
(*) Bát công đức thủy

Không có nhận xét nào: