Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

LẠC BƯỚC (Thơ xướng họa)LẠC BƯỚC
Lạc giữa trần gian hiểu được nhiều,
Tranh dành phải trái lắm ngàn chiêu.
Công danh không đắm đường tâm thẳng,
Lợi lộc luôn cầu đức độ xiêu.
Quyết giữ tâm trong xa cõi mộng,
Chuyên trì tánh lặng vắng bờ yêu.
Rong tìm bấu víu dòng hư thực,
Chẳng dứt buộc ràng kiếp hẩm hiu.
12/2018
Minh Quang

Đình Diệm
LẶNG ĐỜI NGHE
Lặng ngắm nhà xưa quạnh quẻ hiu
Còn nghe năm tháng ấm bờ yêu
Trời cao nguyệt tỏa hàng cau biếc
Ngõ vắng sương lan lối trúc xiêu
Cuộc thế lợi danh…bờ vẫy gọi
Đường trần của nả…bến hoài chiêu
Lênh đênh cỏi tạm lòng mê mãi
Bệnh lão chừ nghe khổ thấm nhiều.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 7.12.2018

Viên Minh DƯƠNG THẾ
Lỡ sinh dương thế nỗi đau nhiều,
Quyến luyến danh tài nghĩ vạn chiêu.
Vẫn biết lầm mê đời chẳng thẳng,
Nên cùng chính trực trí nào xiêu.
Loanh quanh cầu lợi nao bờ mộng,
Thấp thỏm chờ mong khổ khúc yêu.
Dọ hỏi nhân gian người nỏ khác!
Thôi thì buông xả... bớt trần hiu.
7/12/2018
Viên Minh


Không có nhận xét nào: