Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

VIẾNG THẦY (Thơ xướng họa)VIẾNG THẦY
Cuối đông lên núi viếng thăm Thầy,
Vách đá chênh vênh cỏ phủ đầy.
Lơ lửng én bay nương cánh gió,
Lờ mờ sương tỏa lẫn chân mây.
Câu kinh khai ngộ tâm an tĩnh,
Nhịp mõ trừ mê trí huệ dày.
Rộng mở già lam xây đạo pháp,
Tùy duyên ứng hóa có nơi nầy.
22/12/2018
Viên Minh

GẶP THẦY
Chẳng thật chẳng mơ đến gặpThầy,
Bao năm luống dối dạ nhơ đầy.
Chông chênh tâm cảnh như luồng gió,
Loạng choạng đường trần tựa bóng mây.
Đón bạn hôm nay vui lặng tĩnh,
Tụng kinh mấy bận sáng mê dày.
Thì ra tất cả nương chân pháp,
Hội ngộ già lam đúng chốn nầy.
22/12/2018
Minh Quang

VIẾNG CHÙA XƯA

Ngắm mái chùa xưa đến viếng thầy
Sương mờ mịt lối cỏ lan đầy
Thu đi còn lại cành trơ lá
Đông đến mang về gió lộng mây
Bến giác lời kình khai trí sáng
Bờ mê câu kệ mở tâm dày
Rừng thiền cổ tự gìn chân pháp
Dạ muốn quay về náu chốn nầy
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 22.12.2018

Nguyễn Quê *** KHÔNG ĐỀ ***

Lẩn quẩn kiếp sinh dọ bóng thầy
Mênh mông cõi thế thực hư đầy
Hữu thanh, vô sắc kêu rằng gió
Có sắc, không thanh gọi đó mây
Trí trụ vào kinh văn chẳng tĩnh
Tâm lưu ở mõ động thêm dày
Thiện hành mạc ác gồm muôn pháp
Tịnh dục chân sư phải chốn này?

22-12-2018 Nguyễn Quê


Không có nhận xét nào: