Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

THẢ MỘNG TÌNH THƠ (Thơ xướng họa)
QUAY ĐẦU (bài họa)
Cảnh động, tâm bình ý chẳng lan,
Xem chừng tuổi hạc sắp rời sang.
Long đong mấy thuở đau thân phượng,
Nghễnh ngãng bao thời đoạn nét loan.
Mãi thấm đêm rèn qua kệ diệu,
Luôn suy khắc hối bởi lời vàng.
Duyên may đã đến vui cầu giữ,(*)
Hạnh nguyện vo tròn hướng nhật quang.
27/12/2018
Viên Minh
----------------------
(*)Kinh rùa mù tìm bộng cây

Vo Chan Khuyến Tu
Trà nhấp hương bay ẩm dưới lan
Từ mê đến ngộ mấy quan sang
Duyên xưa rùa nổi đâu tìm bạn
Nghiệp cũ đá chìm nọ tiếng loang
Đức rộng ví chồi xanh lá biếc
Đạo cao tựa hương sắc hoa vàng
Đời xem tụ tán chùm mây bạc
Một tiếng chuông bòng thoáng nhật quang..

Hau Nguyenduc HOA LAN & NẮNG
( Hoạ bài QUAY ĐẦU của nhà thơ Viên Minh)
Rung động bình minh một nhánh lan
Nắng hiên chênh chếch hướng đông sang
Tinh thần đã trải nghìn sương gió
Trần thế chi màng thoáng phượng loan
Thanh thản gió chiều reo lá biếc
Trang nghiêm nắng sáng rộn hoa vàng
Mỗi ngày là một trang kinh mới
Gội xuống thiền tâm ánh diệu quang
Đặng Hữu Ý

Minh Quang DIỆU HUYỀN (Kính họa)
Mây chùng lạnh lẽo khóm Hoàng lan,
Tiết chuyển đông về cũng mặc sang.
Chẳng mủi so kè chi dáng phượng,
Không sầu đối chứng thế thềm loan.
Thay hình lặng lặng bao cành biếc,
Đổi sắc như như cả lá vàng.
Nhận rõ sương tan khi nắng đến...
Tinh cần ngẫm lại nghĩa hòa quang…(*)
29/12/2018
Minh Quang
-----------------------
(*) HÒA QUANG ĐỒNG TRẦN
Giao tiếp gần gũi nhưng không nhiễm lấy những thói xấu: nguyên văn chữ Hán diễn đạt khái niệm này là “dữ cộng hòa quang bất đồng kỳ trần” (與共和光不同其塵). Về sau, quan điểm “hòa quang đồng trần” đã trở thành một trong các tôn chỉ của Đại thừa, với ý nghĩa đưa Chánh pháp vào đời sống thế tục để tiếp độ những kẻ lỗi lầm, trụy lạc. Có thể xem tư tưởng này là xuất phát từ đây.

Dương Khắc Nhân Lìa Xa Sắc Màu. (kính họa)
Mắt tỏ ,tai tường ,trí tỏa lan.
Đâu còn ám muội dám lần sang.
Lìa xa những tháng mê màu phượng.
Đoạn tuyệt bao ngày đắm sắc loan.
Sớm tối luôn nghe lời pháp diệu.
Công phu giữ sạch tấm y vàng.
Nhân duyên hội đủ rồi nhanh đến.
Phước báu tao phùng mãi rạng quang.
DKN 29/12/2018.

THẢ MỘNG TÌNH THƠ
Tình thơ thà mộng bóng chiều lan
Bát ngát hương rừng gió gọi sang
Tiếng vượn lưng đồi mơ ý bạn
Lời chim cuối núi mộng tình loan
Sương giăng cạnh suối ru hồn biếc
Nguyệt tỏa đầu non thả ánh vàng
Nhẹ bước qua ngày thơm sợi bạc
Thanh lương tịnh nhật bước dung quang
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 19.12.2018

Không có nhận xét nào: