Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

THÚ LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Thơ xướng họa)

                                                                  Kết quả hình ảnh cho tranh thủy mặc trung quốc

HỌC ĐƯỜNG
( Họa theo bài: THÚ LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Đỗ Thụy Đằng)

Đua đòi các bạn lỡ vần ương…
Gắng nhập tâm sơ học thú Đường.
Lểnh kểnh luật thơ luôn đúng hướng,
Lòng vòng niêm vận vẫn theo phương.
Liên Hoàn, Thuận Nghịch so không vướng,
Ô Thước, Lưỡng Đầu tránh mãi thương.
Thấm trọn niềm vui già bớt chướng,
Mong tình hữu hảo ngẫm càng vương.
28/12/2018
Minh Quang

Đình Diệm HTM
BÚT TRẢI THƯƠNG

Tài mọn ham vui dạ lại ương
Tập tò họa xướng lối thi Đường
Vần gieo lỗi vận hoài sai hướng
Đối hiện lầm từ mãi trật phương
Niêm luật chưa thông nên mãi vướng
Trắc bằng nỏ thạo phải hoài vương
Chung tay góp họa quên ngày lụn
Năm tháng giao lưu trải bút thương

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm - 29.12.2018

Hải Văn TẬP ĐƯỜNG
Nghĩ mình dở dở lại ương ương
Tập tọe bon chen viết Luật Đường
Bằng trắc vận gieo sao thật chỉnh
Nghĩa từ so ghép đủ song phương
Xếp hàng ý tứ theo khuôn khổ
Vun vén cảnh tình trọn mến thương
Bút lỡ sa rồi gà phải chết
Sai niêm phạm lỗi cũng đành vương

Hải Văn

Viên Minh TẬP TỄNH (Kính họa)
Tập tễnh chưa nhuần ý lại ương,
Nhìn quanh hỏi bạn xướng thơ Đường.
Gieo vần chọn nghĩa đều sai hướng,
Đối luật suy từ rối cả phương.
Thượng Vỹ, Phong Yêu đừng để vướng,
Mạ Đề, Tịnh Cước chớ mà vương.
Ham vui tuổi hạc nay quên chướng,
Thiện hữu gần xa hiểu cảm thương.
30/12/2018
Viên Minh

Không có nhận xét nào: