Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

VÔ ĐỀ KỲ TỨ (Thơ Lý Thương Ẩn)
Vô đề kỳ tứ
Nguyên tác: Lý Thương Ẩn
無題其四
相見時難別亦難, 東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡, 蠟炬成灰淚始乾。
曉鏡但愁雲鬢改, 夜吟應覺月光寒。
蓬萊此去無多路, 青鳥殷勤為探看。

Vô đề kỳ tứ
Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

VÔ ÐỀ
( Tạm dịch)
Nay cùng mai dứt chuyện ly tan,
Đông đến trăm hoa rũ cánh tàn.
Tằm thác kén lìa tơ bám đỡ,
Nến vơi đèn tắt lệ tuôn tràn.
Nhìn gương tóc bạc như làn tuyết,
Xướng khúc thơ êm với nguyệt vàng.
Cố tới bồng lai qua vạn ngã,
Cậy xin thanh điểu giúp thăm đàng
9/12/2018
Minh Quang

Đoàn Tể VÔ ĐỀ
Nan gặp nhau rồi lìa cũng nan,
Gió đông không thổi, trăm hoa tàn !
Con tằm đến chết tơ cùng dứt,
Cháy hết đèn cầy lệ mới khan .
Soi kiếng nỗi sầu tóc đổi bạc,
Đi đêm mới thấm ánh trăng hàn !
Bồng lai đến đó không nhiều ngả,
Năn nỉ chim xanh tìm giúp khan.
Đoàn Tể

Đình Diệm
VÔ ĐỀ
Gặp gỡ chia ly dạ quả nan
Đông mang giá buốt cánh hoa tàn
Tằm vơi cạn sức nương tơ đỡ
Nến lụn đèn lu chảy lệ tràn
Sáng ngắm sương mai sầu mái bạc
Nhìn đêm ngõ trúc tỏa trăng vàng
Bồng lai khó nổi nơi qua lại
Cậy đến chim xanh điểmlối đàng.
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 9.12.2018

Nguyễn Quê *** VÔ ĐỀ ***
Thơ: LÝ THƯƠNG ẨN thời vãn Đường
Cảm tác theo ý thơ và đặt vần
**
Gặp đã khó, chia lìa càng khó
Trăm hoa tàn bỡi gió đông suy
Tơ lòng nhả hết “Tằm” đi
Nến thành tro xám, lệ thì cạn khô
Soi gương sớm buồn cho đầu bạc
Ngâm thơ đêm lạnh nhạt gương trăng
Non bồng đường có xa chăng?
Chim xanh xin hãy dò thăm cho cùng


Không có nhận xét nào: