Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

VẪN HẸN (Thơ xướng họa)VẪN HẸN
Vẫn hẹn hoa tràn nắng ngập sân,
Vườn ươm hạnh phúc rộn duyên trần.
Vòng tay ấm áp tình vô tận,
Việc phước thanh cao nghĩa sáng ngần.
Vả lại lòng an đâu có lẫn,
Ví như kiếp bạc cũng không cần.
Vào đời nhận rõ thôi nương phận,
Vạn sự nhau cùng lấy chữ chân…
12/2018
Minh Quang

Thanh Nguyen Van Họa chuyển đề: ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG.
Sương chiều lắng đọng trắng bên sân,
Một tiếng chuông xa giũ hạt trần.
Nắng dại Phù Vân lòng bụi bẩn,
Mưa thâm Vi Tiếu(1) dạ trong ngần.
Rời xa được mất, tình không bận!
Xếp lại hơn thua, chuyện chẳng cần!
Trải bước mạch Thiền dường bất tận,
Đường Xưa Mây Trắng(2) mãi bình chân!
Phụ chú(1): Niêm Hoa Vi Tiếu, một biểu tượng trong Thiền Học.
(2): Tên một tác phẩm trong dòng Thiền Việt Nam đương đại.
Ngày 13/12/2018.
TRỌNG NGUYỄN.

Đình Diệm HTM
LẶNG NGẪM NGÀY ĐI
Vương chiều chút nắng loáng qua sân
Lặng ngẫm ngày đi giữa cuộc trần
Cúc trổ vườn xưa lòng mãi sáng
Trăng lan lối cũ dạ hoài ngần
Buồn vui đã tạnh đâu nơi bận
Mất được không còn chẳng chốn cần
Kim cổ xuôi dòng tâm trống trãi
Phù vân nóng lạnh thản đôi chân
Đình Diệm Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm . 16.12.2018

Dương Khắc Nhân Vướng Bận Chi Nợ Trần.
Về tìm chốn cũ nắng đầy sân.
Vướng bận làm chi chuyện nợ trần.
Vuột mất yêu thương niềm bất tận.
Vương mang lụy ái nỗi vô ngần.
Vi dầu đá nát vàng phai lẫn.
Vốn dĩ phù vân chẳng có cần
Vượt số nào hay đà rõ phận.
Vun trồng tạo phước vững đôi chân.
Dương Khắc Nhân
DKN 16/12/2018.


Không có nhận xét nào: