Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

CHÙA THIÊN MỤ (Thơ xướng họa)KỶ NIỆM (Bài họa)

Dong tìm kỷ niệm dọc bờ sông,
Đã lỡ thời qua khó đổi dòng.
Náo nức ve gào bên sáng hạ,
Bần thần nón vẫy lúc chiều đông.
Hương Giang vẫn đó ngây ngày rỗi,
Thiên Mụ còn đây bặt tuổi hồng.
Dẫu hiểu chuyện xưa nào trở lại,
Nhưng sao cứ mãi vướng tơ lòng?
29/12/2018
Viên Minh


VIẾNG SƯ
Chiều đi nắng trải nhuộm vàng sông
Lặng ngắm bèo trôi nước cuộn dòng
Nỏ vướng trần mơ say bến tục
Nào mang chốn mộng đắm duyên hồng
Đường non thư thả tâm theo bước
Lối suối thong dong ý thuận lòng
Cổ tự thăm sư vui nẻo đạo
Mây tan gió thản giữa chiều đông.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 29.12.2018

Minh Quang CHUYỆN DÒNG SÔNG (Cẩn họa)
Bao lần nhắc lại chuyện bờ sông,
Mái đẩy thuyền qua nhớ cuộn dòng.
Vẫn lỡ xa rồi tình tháng hạ,
Nhưng giờ còn đó nỗi chiều đông.
Hương Giang nước biếc loang màu sớm,
Thiên Mụ chùa thiêng cảm tuổi hồng.
Thả bớt niềm xưa người đã lỗi,
So cung mấy khúc chạnh tơ lòng.

1/1/2019
Minh Quang

Dương Khắc Nhân Linh Mụ Tự (bài họa)
Xanh rờn thắm đẵm một triền sông
Bảo tháp trên cao ngắm xuống dòng.
Phượng vỹ lao xao mùa nắng hạ
Ngô đồng ấp ủ tiết trời đông
Còn đây dấu cũ Tiên triều ngự
Ở đó chùa xưa Đế chế phong.
Biến động càn khôn nào dịch chuyển.
Trầm thăng mãi giữ vẹn nguyên lòng.
DKN 01/01/2019

Hau Nguyenduc VÔ THƯỜNG

Ta lặng nhìn ta trên mặt sông
Phải ta cũng thế.... Mãi xuôi dòng!
Xuân chừng mới đến, xuân thay hạ
Thu hẳn vừa qua, thu chuyển đông
Nào chắc nước trời luôn giữ biếc
Mà tin mây núi chẳng phai hồng
Thề non hẹn biển, nay còn nhớ?
Biển cũ, non xưa đã bạc lòng
Đặng Hữu Ý


Thanh Nguyen VanCHÙA THIÊN MỤ.

Thiên Mụ sương chiều nhuộm bến sông,
Hương Giang mờ tỏ nước xuôi dòng.
Ngàn thông vi vút bên bờ vắng,
Cội liễu rì rào dưới gió đông.
Mấy tiếng chuông xa rơi tự lặng,
Vài ngôi tháp cỗ nhuốm rêu phong.
Trăm năm dâu bể còn nguyên dấu,
Viếng cảnh chùa xưa chợt dịu lòng!
Thanh Nguyen Van TRỌNG NGUYỄN.

Không có nhận xét nào: