Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

CHUÔNG CHIỀU

                                                                       CHUÔNG CHIỀU

                                                           Chiều buông văng vẳng tiếng chuông xa,
                                                           Cạnh mái hiên trông cảnh xế tà.
                                                           Lá đổ nghiêng nghiêng mờ nắng nhạt,
                                                           Mây bay thoáng thoáng ánh sương pha.
                                                           Già lam cùng tựa bên kinh sách,
                                                           Thiện hữu nương nhau dưới lán nhà.
                                                           Đưa đẩy cơ duyên bao lũy kiếp,
                                                           Nhờ Thầy khai lối những ngày qua.

                                                                                                                       Minh Đạo


                                                                  http://quangduc.com/a59733/chuong-chieu  http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/22764-chuong-chieu.html
http://poem.tkaraoke.com/70756/CHUONG_CHIEU.html
https://minhdao1160.wordpress.com/
 
 

Không có nhận xét nào: