Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

NHÌN LẠI CUỐI NĂM (Tánh Thiện)

 


Hoa cuc quang duc (5)

              CUỐI NĂM NHÌN LẠI
 
 
Cuối năm nhìn lại chính mình
Con đường đạo nghiệp duyên mình đến đâu
Ta xin bắc một nhịp cầu
Ân Thầy nghĩa bạn càng sâu thấm bền .
 
Cuộc đời chẳng bớt chẳng thêm
Trung dung hành pháp mà nên đạo mầu
Duyên này chẳng có trước sau
Ngày nay học Phật phước giàu tự thân .
 
Sống đời đạo đức ân cần
Cõi lòng thanh thoát đẹp phần pháp thân
Một lời sám hối cũng cần
Một tâm niệm chánh nghiệp dần tiêu tan .
 
                    Tánh Thiện
                   20-12-2016

Không có nhận xét nào: