Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

ĐƯỜNG VỀ


ĐƯỜNG VỀ

Thấm thoắt từng ngày rảo bước qua,
Công phu chưa chín ngại chiều tà.
Bọng cây gỗ mục oằn tâm trí,
Chuông mõ kinh dày sống cửa nhà.
Lăn lóc ba đường đời mãi khổ,
Loanh quanh sáu cõi đạo còn xa.
Duyên may khéo lỡ người nương pháp,
Vén bớt mây mê nguyện Phật Đà.

                                              Minh Đạo

http://www.hoavouu.com/p41a42331/duong-ve
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/22561-tho-duong-ve-bui-bam.html

 

Không có nhận xét nào: