Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

ĐỜI

                                             

                                                                                         ĐỜI 

                                                                     Đã trót sinh ra giữa cõi đời, 
                                                                     Thăng trầm dâu bể lúc nào lơi. 
                                                                     Công danh bươn chải bao lo nghĩ,
                                                                     Tiền của tranh giành mấy được ngơi.
                                                                     Ngày đến đua chen lòng rộn rã,
                                                                     Đêm về suy tính dạ chơi vơi.
                                                                     Duyên tình cứ thế xoay vần mãi, 
                                                                     Ngộ lý tâm an lệ bớt rơi.

                                                                                                         Minh ĐạoKhông có nhận xét nào: