Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

PHONG SƯƠNG MẤY ĐỘ QUA ĐƯỜNG PHỐ


                                               Phong sương mấy độ qua đường phố
                                                 Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất xưa
                                                                                                           Sơn Nam
 
 
                                                          

Không có nhận xét nào: