Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

TRĂNG THU    
                                         TRĂNG THU

                Trăng thu chếch bóng lọt qua hiên,
                Cảnh vắng nhà tranh thấy nhẹ mềm.
                Lóng lánh lá thưa sương đọng nước.
                Khuya dần tĩnh lặng gió ru êm.
             
                                                   Minh Đạo

 

Không có nhận xét nào: