Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

MÊ NGỘ ( (Thơ xướng họa) Minh Đạo - Thích Chúc Hiền - Tánh Thiện - Quảng An )

                                                                                   Kết quả hình ảnh cho hoa sen đẹp

                                                                                                 MÊ NGỘ
 
                                                                                           Hít vào lại thở ra...
                                                                                           Đường về quá đỗi xa
                                                                                           Trước mặt khoảng trời sáng,
                                                                                           Sau lưng bóng chiều tà.

                                                                                           Từng ngày mãi dần qua,
                                                                                           Hoàng hôn chim về tổ.
                                                                                           Lặng yên rồi chìm đắm.
                                                                                           Lẩn thẩn một mình ta.
 
                                                                                           Sinh ra rồi già chết,
                                                                                           Luẩn quẩn một vòng đời.
                                                                                           Sinh tồn cùng hoại diệt,
                                                                                           Biết bao giờ được ngơi.

                                                                                           Gốc rễ và cội nguồn.
                                                                                           Vô định rồi lang thang,
                                                                                           Chân xiêu cùng gối mỏi,
                                                                                           Kiếp người vẫn dỡ dang.

                                                                                           Trải qua bao hoạn nạn,
                                                                                           Nghiệp chướng quá sâu dày.
                                                                                           Đi qua rồi để lại,
                                                                                           Cứ thế mãi vòng quay.
 
                                                                                           Tâm mê theo lối cũ,
                                                                                           Bám chặt đã lâu ngày.
                                                                                           Gập ghềnh nhiều chướng ngại,
                                                                                           Tinh tấn nguyện đổi thay.
 
                                                                                           Hôm nay lại gặp đây,
                                                                                           Thế gian quả là vậy,
                                                                                           Tùy duyên mà động tĩnh.
                                                                                           Tâm sáng sẽ hiện bày.
 
                                                                                           Phật dạy hãy buông ra,
                                                                                           Buộc tâm từng sát na.
                                                                                           Nương pháp về chốn cũ,
                                                                                          An lạc cõi Ta bà.
 
                                                                                           Nguyện đời bớt gian nan,
                                                                                           Luân hồi theo nghiệp chướng,
                                                                                           Chúng sinh đều ngộ thấu,
                                                                                           Lệ đẫm bớt tuôn tràn.
 
                                                                                           Bát Nhã hằng tỏa chiếu,
                                                                                           Pháp tánh khắp đất trời,
                                                                                           Thanh tịnh cùng mầu nhiệm.
                                                                                           Xóa sạch những kiếp đời...

                                                                                                            Tháng 5/2018
                                                                                                                Minh Đạo

                                                                                      SANH TỬ VÀ GIÁC NGỘ
                                                                     ( Cảm hoạ vận bài "Mê Ngộ" của cư sĩ Minh Đạo )

                                                                                     Sanh tử đã vào ra,
                                                                                     Trải qua bao kiếp xa.
                                                                                     Chưa từng gặp tuệ sáng,
                                                                                     Cứ mãi theo đường tà.

                                                                                     Tháng ngày qua lại qua,
                                                                                     Rời quê cha đất tổ.
                                                                                     Nổi trôi và đuối đắm,
                                                                                     Lãng quên chốn nhà ta.

                                                                                     Mịt mờ nơi sống chết,
                                                                                     Luân hồi biết bao đời.
                                                                                     Diệt sanh rồi sanh diệt,
                                                                                     Đau khổ không hề ngơi.

                                                                                     Si mê lạc cội nguồn,
                                                                                     Đường về dài thênh thang.
                                                                                     Cùng Tử thân mệt mỏi,
                                                                                     U buồn nặng đeo mang.

                                                                                     Đắm chìm trong khổ nạn,
                                                                                     Phước mỏng nghiệp thêm dày.
                                                                                     Chết đi cùng sống lại,
                                                                                     Luỹ kiếp mãi vần quay.

                                                                                     Cuồng say nơi vọng nghiệp,
                                                                                     Rong ruổi luống tháng ngày.
                                                                                     Gieo rắc nhiều ngăn ngại,
                                                                                     Giờ này nguyền chuyển thay.

                                                                                     Trực nhận chơn tâm đây,
                                                                                     Xưa nay vốn như vậy:
                                                                                     Trong sáng và tịch tĩnh,
                                                                                     Tuỳ duyên hiện hữu bày.

                                                                                     Để hoa tâm rực sáng,
                                                                                     Thường quán chiếu thiền na.
                                                                                     Lìa xa ác nghiệp cũ,
                                                                                     Dựng niềm vui Ta Bà.

                                                                                     Tu tập chẳng từ nan,
                                                                                     Gắng xua tan nghiệp chướng.
                                                                                     Nguồn tâm bừng rõ thấu,
                                                                                     Hỷ lạc luôn ngập tràn.

                                                                                     Vườn thiền ngời hoa chiếu,
                                                                                     Tâm thiền trải khắp nơi.
                                                                                     Suối pháp trường lưu nhiệm,
                                                                                     Tuệ giác soi muôn đời...!

                                                                                                          California, 02-05-2018
                                                                                                               Thích Chúc Hiền

                                                                                             MÊ NGỘ
                                                               ( Hoạ vận theo bài "Mê Ngộ" của cư sĩ Minh Đạo )

                                                                                      Phật Pháp tìm đâu ra
                                                                                      Càng tìm càng thấy xa
                                                                                      Quay đầu nhìn trở lại
                                                                                      Là ta đã về Nhà .

                                                                                      Cuộc đời rồi cũng qua
                                                                                      Đừng gieo sầu chuốc khổ
                                                                                      Ngồi lắng sâu thiền quán
                                                                                      Sáng tỏ nguồn ý ta .

                                                                                      Hãy xem thường sống chết
                                                                                      Thong dong giữa cuộc đời
                                                                                      Chẳng có gì vướng bận
                                                                                      Là ta được nghỉ ngơi .

                                                                                      Nước vẫn chảy về nguồn
                                                                                      Người sao mãi lang thang
                                                                                      Cuộc đời rất ngắn ngũi
                                                                                      Hãy tiến bước lên đàng .

                                                                                      Cõi đời nhiều đại nạn
                                                                                      Do thất niệm lâu ngày
                                                                                      Luẩn quẩn trong ba cõi
                                                                                      Chẳng thoát vòng chuyển quay .

                                                                                      Dù đường xưa lối cũ
                                                                                      Ta vẫn còn Như Lai
                                                                                      Lòng ta thì vô ngại
                                                                                      Chẳng có gì đổi thay .

                                                                                      Cuộc đời mỗi phút giây
                                                                                      Bây giờ và ở đây
                                                                                      Xuất nhập bình yên mãi
                                                                                      Chân lý đã hiển bày .

                                                                                      Tu Phật cần nhớ ra
                                                                                      Đừng tự buộc tâm ta
                                                                                      Nương theo dấu chân Phật
                                                                                      Vui chơi cảnh Ta bà .

                                                                                      Mong người đời bình an
                                                                                      Giải trừ bao nghiệp chướng
                                                                                      Tu hành theo đúng hướng
                                                                                      Thong dong gió mây ngàn .

                                                                                      Phật Pháp luôn thường chiếu
                                                                                      Rộng khắp cả đất trời
                                                                                      Đưa muôn người ra khỏi
                                                                                      Khổ đau của cuộc đời .

                                                                                                           Tánh Thiện
                                                                                                              2-5-2018                                                                                             MÊ NGỘ  ( Bài Hoạ )

                                                                                       Hốt giác hốt mê a!
                                                                                       Lăng xăng mãi sa đà
                                                                                      Tâm viên ý mã đó
                                                                                       Phật khai thị cho ta

                                                                                      Từng ngày lại đi qua
                                                                                      Biến chuyển từng sát na
                                                                                      Bình minh rồi đêm tối
                                                                                      Thân trẻ chuyển dần già

                                                                                      Sanh tử duyên hợp tan
                                                                                      Lẫn quẫn mãi rộn rang
                                                                                      Theo dòng nghiệp tạo tác
                                                                                      Kiếp đời vẫn lang bang

                                                                                      Gốc rễ và cội nguồn
                                                                                      Thanh tịnh tâm hằng luôn
                                                                                      Vì đảo điên chấp mắc
                                                                                      Đời khổ não u buồn!

                                                                                      Hứng chịu bao khiếp nạn
                                                                                      Thân xơ xác điêu tàn
                                                                                      Tinh thần càng khủng hoảng
                                                                                      Tìm đâu chút bình an!

                                                                                      Căn cơ còn lưu tình
                                                                                      Nương Pháp Phật cứu tinh
                                                                                      Suy tư và chuyển đổi
                                                                                      Mê ngộ rõ phân minh

                                                                                      Ta mình thân thiết đây
                                                                                      Nơi Thế gian mới vầy
                                                                                      Tuỳ duyên mà bất biến
                                                                                      Duy tâm sáng hiển bày

                                                                                      Phật dạy hành buông xã
                                                                                     Quán tâm từng sát na
                                                                                     Thực thi Tứ Diệu Đế
                                                                                     An lạc ngay Ta Bà

                                                                                     Nguyện chúng sanh khai trí
                                                                                     Nương Phật Pháp Từ Bi
                                                                                     Chuyển tâm dừng tạo tác
                                                                                     Giải thoát bất tư nghì

                                                                                     Tuệ Bát Nhã vô thượng
                                                                                     Soi chiếu khắp mọi phương
                                                                                     Trừ vô minh mê ám
                                                                                     Đem hạnh phúc cát tường!

                                                                                                    Quảng An, Houston, Tx
                                                                      QA xin kính hoạ bài Mê Ngộ của cư sĩ Minh ĐạoCác trang web cùng đăng:

https://quangduc.com/author/post/10951/1/cu-si-minh-dao

https://quangduc.com/
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/minhdao/
https://hoavouu.com/author/post/4215/1/minh-dao

http://poem.tkaraoke.com/14891/TP_Minh_Dao/
https://wordpress.com/view/minhdao1160.wordpress.com
http://www.saimonthidan.com/?c=author&a=1114

Không có nhận xét nào: