Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

THANH NHÀN (Thơ xướng họa)THANH NHÀN
Thanh nhàn rảo bước ngẫm hằng nga,
Sáng rọi muôn trùng rõ hổng sa.
Lặng lẽ vui cùng nơi biển cả,
Bình yên rạng khắp cõi trăng ngà.
Thời gian mấy đỗi soi đều vậy,
Sắc diện nhiều năm chiếu vẫn là.
Cũng thế dương trần đang phước lạc,
Suy ngàn vi diệu mãi bên ta…

Nguyễn Như Nhiên Xin góp họa vui:
NGẪM SAO SA
Tịch tĩnh sân chùa bóng nguyệt nga,
Canh tàn thoảng lặng ngẫm sao sa…
Bên hiên chân rảo vui hương ngát,
Dưới cốc chuông ngân lộng ánh ngà.
Dẫu biết cuộc đời không thể vậy,
Nhưng suy lẽ đạo có chi là…
An nhiên sống thật theo ngày mới,
Thì chuyện thanh nhàn quấn lấy ta…

Không có nhận xét nào: