Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

KIẾP XƯA (Thơ) KIẾP XƯA

Đời ta danh lợi chẳng màng
Cơm canh hai bữa an nhàn thế thôi
Con đường hành thiện nào vơi
Thong dong ngày tháng sống đời bình yên
Tu hành phải đủ phước duyên
Ơn Thầy giáo dưỡng vui niềm kệ kinh
Dù nay ta đã thay hình
Duyên lành không mất đạo tình mãi thêm
Kiếp xưa soi sáng từng đêm
Lời vàng ý Phật chẳng quên bao giờ.

   Dallas Texas, 21-6-2019
              Tánh Thiện

Không có nhận xét nào: