Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

LỢI ÍCH CỦA XOA BÓP BÀN CHÂN


Sơ đ tt c nhng b phn trong người dưới bàn chân  
- Reflexology - Wikipedia
- Reflexology – Wiki Article
- Introduction to Reflexology
Balancing Touchs FOOT CHART

(1)- Massage: Foot Reflexology
- How to do Reflexology – Massage Techniques
Bàn chân có mi liên quan mt thiết ti lc ph ngũ tng, nh hưởng ti sc khe ca con người. Thí d : Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang, mu ngón chân th hai có liên quan đến d dày, ngón th tư có liên quan đến gan, ngón chân cái có liên quan đến gan, tì, lòng bàn chân có liên quan đến thn

Xoa bóp hai bàn chân không nhng thúc đy máu cc b lưu thông, ci thin vic trao đi cht dinh dưỡng, làm cho cơ, xương, khp mm mi, do dai, mà còn làm thông kinh hot lc, tăng cường sc đ kháng và chng các bnh tt ca toàn thân.
Khi day hoc bm các huyt vi  bàn chân còn có tác dng cha được bnh, phòng bnh, kéo dài tui xuân và tăng thêm tui th
Sau đây là k thut xoa bóp bàn chân giúp bn đc tham kho, áp dng:

Xoa bóp gan bàn chân
Tư thế ngi, chân trái đt lên trên đu gi chân phi, tay trái gi bàn chân, tay phi áp sát vào gan bàn chân xoa và xát theo chiu dc bàn chân 20 ln, làm t nh đến mnh, t chm đến nhanh. Bàn chân s nóng dn lên là tt.

Sau đó dùng hai ngón tay cái và tr bóp nh các ngón chân, bóp dn xung đến gót khong 5 phút. Dùng ngón tay tr day n vào huyt dũng tuyn (gia gan bàn chân). Sau đó đ đu ngón tay cái vuông góc vi gan bàn chân, n vào thy tc là được, day nh nhàng huyt theo chiu kim đng h. Huyt này có tác dng h huyết áp, bthn, cha đau lưng mi gi.
Đi bàn chân, trình t làm như trên.

Xoa bóp mu bàn chân
Tư thế ngi, chân trái co li, gp đu gi, bàn chân đ áp bng trên ghế. Dùng lòng bàn tay phi áp lên mu bàn chân, tay trái xoa dc lên khp c chân 20-30 ln. Sau đó dùng ngón tay cái và tr (hai tay) bóp nh các ngón day vào k ngón chân 5 phút, n dc lên mu chân theo tng ngón, sau đó v nh lên mu chân.


Tiếp đó dùng ngón cái n lên huyt gii khê (gia nếp ln c chân), huyt thái xung (gia k ngón 1, 2 dch lên 2 đt ngón tay), huyt túc lâm khp (gia k ngón 4, 5 dch lên 2 đt). Mi ln n khong 1 phút cho mi huyt.
Thay đi hai chân, xoa bóp khong 20 phút mi ln trong ngày. Ngày làm hai ln. Ngoài ra kết hp đi b. Nên đi chân đt và gim vào nhng hòn si nh, có tác dng như n vào huyt vùng gan bàn chân.


                                                                          BS. Đình Thun

Không có nhận xét nào: