Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

KHÁCH VỀ TRỜI CHƯA TỐI.....


Khách về trời chưa tối
Nhẹ tay khép cổng sài
     Quay lưng hiên nắng nhạt
        Hương trầm thoảng thư trai
                                      Sưu tầm
     (Trích trong tập NƠI ẤY BÌNH YÊN-   Minh Đạo )
Không có nhận xét nào: