Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

THU VỀ

                                                                                   
 
                                       Trời xanh dìu dịu gió heo may, 
                                       Báo hiệu thu về khóm cúc lay.
                                       Cánh nhạn lả lơi làn khói trắng, 
                                       Suối trong róc rách tiếng đàn hay. 
                                       Nắng lên sương tỏa long lanh sáng, 
                                       Mưa xuống mây giăng loáng thoáng bay. 
                                       Tháng lại ngày qua luôn biến đổi, 
                                       Duyên sinh vô hạn chuyện thường thay. 
  
                                                                                           Minh Đạo
       

                                       
                       

Không có nhận xét nào: