Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

HẠT GIỐNG

                                                                                                      


Một doanh gia thành công đã già và muốn chọn người kế vị quản trị doanh nghiệp.
Thay vì chọn một trong những phụ tá hoặc con cái mình, ông gọi tất cả các phụ tá trẻ lại và nói: "Đây là lúc tôi bước xuống và chọn người kế vị. Tôi đã quyết định chọn một người trong các bạn. Hôm nay tôi sẽ phát cho mỗi bạn một hạt giống. Một hạt giống rất đặc biệt tôi muốn các bạn gieo, tưới nước, và mang trở lại đây sau một năm với những gì các bạn đã làm nên từ hạt giống đó. Sau đó tôi sẽ thẩm định thành quả và chọn ai là tân Giám đốc. "
Một anh tên Jim có mặt ở đó, cũng như những người khác, anh nhận được một hạt giống. Anh về nhà hào hứng kể cho vợ nghe câu chuyện. Bà vợ kiếm cho anh một cái chậu, đất và phân bón để gieo hạt. Mỗi ngày, anh tưới nước và theo dõi. Sau ba tuần, một số phụ tá bắt đầu nói về hạt giống của họ và cây bắt đầu mọc.
Jim tiếp tục theo dõi hạt giống của mình, nhưng nó chẳng hề nảy mầm. Ba tuần, bốn tuần, rồi năm tuần, vẫn chẳng thấy gì.
Bây giờ, những người khác đã nói về cây của họ, nhưng Jim không có cây và  cảm thấy mình thất bại.
Sáu tháng trôi qua - vẫn chẳng có gì trong chậu của Jim. Anh chỉ biết là mình đã giết chết hạt giống. Mọi người khác đều có cây mọc cao, nhưng anh chẳng có gì. Jim đã không nói bất cứ điều gì với các đồng nghiệp, tuy rằng anh vẫn tiếp tục tưới nước và bón phân - Anh muốn hạt giống nảy mầm.
Một năm trôi qua, các phụ tá trẻ của công ty mang cây của họ để ông giám đốc xem.
Jim nói với vợ rằng anh không muốn mang cái chậu trống rỗng theo. Nhưng chị muốn anh phải trung thực với những gì đã xảy ra. Jim cảm thấy khó chịu trong lòng, anh đã có những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời, nhưng anh biết vợ anh đúng. Anh mang cái chậu trống không của mình vào phòng họp. Đến nơi, anh ngạc nhiên trước sự đa dạng của cây cối được trồng bởi các phụ tá khác. Chúng thật đẹp - với đủ thứ hình dáng và kích cỡ. Jim đặt cái chậu trống rỗng của mình trên sàn nhà. Nhiều đồng nghiệp của anh cười, một vài người thấy tội nghiệp cho anh!
Khi giám đốc đến, ông quan sát cả phòng và chào các phụ tá trẻ.
Jim chỉ lấp ló ở phía sau. Giám đốc nói: "Chà, tuyệt, cây và hoa của các bạn đã lớn mạnh. Hôm nay một trong các bạn sẽ được bổ nhiệm làm tân Giám đốc !"
Đột nhiên ông nhận ra Jim ở cuối phòng với cái chậu trống không. Ông ra lệnh cho anh lên phía trước. Jim sợ hãi. Anh nghĩ, "Ông Giám đốc biết tôi thất bại! Có lẽ tôi sẽ bị sa thải!"
Khi Jim đã lên phía trước, ông giám đốc hỏi anh chuyện gì đã xảy ra - Jim kể lại câu chuyện.
Ông giám đốc yêu cầu mọi người ngồi xuống, ngoại trừ Jim. Ông nhìn Jim, và thông báo: "Đây là tân Giám đốc của các bạn! Tên anh là Jim!" Jim không tin ở tai mình. Thậm chí anh không ươm nổi hạt giống.
Những người khác nói: "Làm sao anh ta có thể là tân giám đốc được?"
Ông Giám đốc cho biết: "Một năm trước đây, tôi đã cho mỗi người trong căn phòng này một hạt giống. Tôi đã nói các bạn gieo hạt, tưới nước, và mang nó trở lại hôm nay. Nhưng hạt giống tôi cho các bạn đã được luộc chín..; chết rồi - không thể mọc thành cây được.
Tất cả các bạn, trừ Jim, đã mang lại cho tôi cây và hoa. Khi bạn các phát hiện ra hạt giống không phát triển, các bạn đã thay hạt giống khác. Jim là người duy nhất dũng cảm và trung thực đã mang lại một chậu với hạt giống của tôi trong đó. Do đó, anh là Giám Đốc mới của các bạn! "
* Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin
* Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt bạn hữu
* Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt vĩ đại
* Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt mãn nguyện
* Nếu bạn gieo quan tâm, bạn sẽ gặt viễn tượng 
* Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công
* Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải
Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn gieo hôm nay; nó sẽ quyết định những gì bạn sẽ gặt mai sau. Hãy suy nghĩ về điều này một phút ....
Nếu tôi đứng trước cửa nhà bạn, khóc, bạn có bận tâm không?
Nếu tôi gọi và nhờ bạn đến đón tôi vì một chuyện gì đó, bạn có đến không?
Nếu tôi con một ngày để sống, bạn có là một phần của ngày cuối cùng này không?
Nếu tôi cần một bờ vai để khóc, bạn có cho tôi dựa không?
Đây là một thử nghiệm để xem ai thực sự là bạn của bạn hay là họ chỉ là một người nào đó cần có bạn để nói chuyện khi họ đang buồn chán.
Bạn có biết về mối quan hệ giữa hai mắt của bạn không?
Chúng nháy cùng nhau, chúng di chuyển cùng nhau, chúng khóc cùng nhau, chúng nhìn mọi thứ cùng nhau, và chúng ngủ với nhau, nhưng chúng không bao giờ nhìn thấy nhau;
.... Đó là tình bạn là gì ..
Nguyện vọng của bạn là động lực của bạn, động lực của bạn là niềm tin của bạn, niềm tin của bạn là sự bình an của bạn, hoà bình của bạn là mục tiêu của bạn, mục tiêu của bạn là thiên đường, và cuộc sống là như tra tấn lõi cứng mà không có nó!
Đó là ‘Tuần Lễ Bạn Tốt Toàn Cầu’
Người bạn tốt nhất của bạn là ai?
Hay gửi bài này đến tất cả bạn tốt của bạn, ngay cả tôi, nếu tôi là một trong số họ.
Hãy chờ xem có bao nhiêu người đáp lại.
Nếu bạn nhận được nhiều hơn 3 thì bạn thực sự là một người đáng yêu đó ...
Hãy cứu địa cầu này .... nó là hành tinh duy nhất có sô cô la !!!!
                                                                                 TNT phỏng dịch

   A successful business man was growing old and knew it was time to choose a successor to take over the business.
Instead of choosing one of his Directors or his children, he decided to do something different. He called all the young executives in his company together.
He said, "It is time for me to step down and choose the next CEO. I have decided to choose one of you. "The young executives were shocked, but the boss continued. "I am going to give each one of you a SEED today - one very special SEED. I want you to plant the seed, water it, and come back here one year from today with what you have grown from the seed I have given you. I will then judge the plants that you bring, and the one I choose will be the next CEO."
One man, named Jim, was there that day and he, like the others, received a seed. He went home and excitedly, told his wife the story. She helped him get a pot, soil and compost and he planted the seed. Every day, he would water it and watch to see if it had grown. After about three weeks, some of the other executives began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow.
Jim kept checking his seed, but nothing ever grew. Three weeks, four weeks, five weeks went by, still nothing. By now, others were talking about their plants, but Jim didn't have a plant and he felt like a failure. Six months went by -- still nothing in Jim's pot. He just knew he had killed his seed. Everyone else had trees and tall plants, but he had nothing. Jim didn't say anything to his colleagues, however, he just kept watering and fertilizing the soil - He so wanted the seed to grow. A year finally went by and all the young executives of the company brought their plants to the CEO for inspection. Jim told his wife that he wasn't going to take an empty pot. But she asked him to be honest about what happened. Jim felt sick to his stomach, it was going to be the most embarrassing moment of his life, but he knew his wife was right. He took his empty pot to the board room. When Jim arrived, he was amazed at the variety of plants grown by the other executives. They were beautiful in all shapes and sizes. Jim put his empty pot on the floor and many of his colleagues laughed, a few felt sorry for him!
When the CEO arrived, he surveyed the room and greeted his young executives.
Jim just tried to hide in the back. "My, what great plants, trees and flowers you have grown," said the CEO. "Today one of you will be appointed the next CEO!"
All of a sudden, the CEO spotted Jim at the back of the room with his empty pot. He ordered the Financial Director to bring him to the front. Jim was terrified. He thought, "The CEO knows I'm a failure! Maybe he will have me fired!"
When Jim got to the front, the CEO asked him what had happened to his seed - Jim told him the story.
The CEO asked everyone to sit down except Jim. He looked at Jim, and then announced to the young executives, "Behold your next Chief Executive Officer!
His name is Jim!" Jim couldn't believe it. Jim couldn't even grow his seed.
"How could he be the new CEO?" the others said.
Then the CEO said, "One year ago today, I gave everyone in this room a seed. I told you to take the seed, plant it, water it, and bring it back to me today. But I gave you all boiled seeds; they were dead - it was not possible for them to grow.
All of you, except Jim, have brought me trees and plants and flowers. When you found that the seed would not grow, you substituted another seed for the one I gave you. Jim was the only one with the courage and honesty to bring me a pot with my seed in it. Therefore, he is the one who will be the new Chief Executive Officer!"
* If you plant honesty, you will reap trust
* If you plant goodness, you will reap friends
* If you plant humility, you will reap greatness
* If you plant perseverance, you will reap contentment
* If you plant consideration, you will reap perspective
* If you plant hard work, you will reap success
* If you plant forgiveness, you will reap reconciliation
So, be careful what you plant now; it will determine what you will reap later.   Think about this for a minute....
If I happened to show up on your door step crying, would you care?
If I called you and asked you to pick me up because something happened, would you come?
If I had one day left to live my life, would you be part of that last day?
If I needed a shoulder to cry on, would you give me yours?
  
This is a test to see who your real friends are or if you are just someone to talk to you when they are bored.
Do you know what the relationship is between your two eyes? 
They blink together,   
they move together, 
they cry together,   
they see things together,   
and they sleep together, 
but they never see each other;
  
....that's what friendship is..
   
Your aspiration is your motivation,
your motivation is your belief,   
your belief is your peace,   
your peace is your target,   
your target is heaven,
and life is like hard core torture without it!
It's 'World Best Friends Week'  
Who is your best friend? 
Send this to all your good friends, even me, if I am one of them. 
See how many you get back. 
If you get more than 3 then you really are a lovable person... 
Save the Earth.... it's the only planet with chocolate!!!! 
                                                                     (from the Internet - unknown author) 


Không có nhận xét nào: