Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

GÁC KIẾM (Tánh Thiện)                                                                                              GÁC KIẾM
 
                                                     Thiểu dục khỏi cầu cũng thoát mê
                                                     Tài sắc danh xưng chẳng bận bề
                                                     Vô vi đạo học tâm luôn mở
                                                     Giữa chốn phồn hoa biết trở về .


                                                     Tri túc cuộc đời đẹp lắm thay
                                                     Nương theo giáo pháp Phật chỉ bày
                                                     Sống vui tu tập trên đường đạo
                                                     Giảm bớt mong cầu trí hiển khai .


                                                     Bao năm tham dục khổ đã nhiều
                                                     Nay ta gác kiếm giữa nắng chiều
                                                     Thảnh thơi một túi thơ nguồn đạo
                                                     Ngắm nhìn mây trắng cõi lãng phiêu .


                                                                                                Tánh Thiện
                                                                                                   19-2-2017

Không có nhận xét nào: