Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

CHÙM THƠ ĐƯỜNG LUẬT HOÀI CẢM (Thích Chúc Hiền)                                                                                                           Sông Dinh Hoài Cảm

                                                               Sông Dinh vốn dĩ nước hằng sâu,
                                                               Lặng lẽ dòng xuôi tỏa sóng mầu.
                                                               Khắp chốn dân lành gieo giống ngọc,
                                                               Dọc bờ cát trắng quyện hương cau.
                                                               Thuyền neo bến cũ trời êm ả...
                                                               Đá dựng non hiền mây trắng phau.
                                                               Viễn xứ đêm ngày thầm ước nguyện,
                                                               Quê hương vạn thuở thắm duyên đầu...!

 
                                                                          Nha Trang Hoài Cảm

                                                               Mênh mông sóng nước nắng vờn qua,
                                                               Cát trắng cò bay nghiêng cánh sa.
                                                               Lớp lớp thuyền về, trăng rọi lá,
                                                               Tầng tầng núi quyện, gió lòn hoa.
                                                               Chuông chùa thánh thoát, vơi niềm tục,
                                                               Phật tượng trang nghiêm, lắng nghiệp tà.
                                                               Nhớ Tháp Bà xưa hương khấn nguyện
                                                               Nha Trang biển thắm, thắm tình nhà...!

 
                                                                             Từ Vân Hoài Cảm

                                                              Tuyết trắng hôm nao nhuộm trắng đồi
                                                              Lặng nhìn thông phủ, áng mây trôi
                                                              Từ Vân Phật ngự an lòng thế
                                                              Tịnh Mãn Tăng lưu nhẹ đất trời
                                                              Kiến tạo già lam, hoa tuệ thắm,
                                                              Huân tu đạo nghiệp, nghiệp trần vơi.
                                                              Tâm không, nhẹ rỗng nhàn ba cõi
                                                              Phật sự viên thành vang khắp nơi

 
                                                                                    Hoài Cảm

                                                              Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai
                                                              Ngắm núi nhìn sông mộng cuối ngày
                                                              Thấp thoáng hình hài ru nỗi nhớ
                                                              Tựa hồ mặt nước rũ niềm cay
                                                              Quê xưa muôn thuở trăng ngà gọi
                                                              Bến cũ ngàn năm mây trắng say
                                                              Vô vật vô nhân vô thậm sự(*)
                                                              Cảm nghe gió thoảng gợi hồn ai!

 
                                                                                                       Chúc Hiền
----------------------------------------
-Chú Thích:
(*) Không vật không người không đa sự
(Biệt Cấm Phòng- Thơ Tuệ Sỹ)

Không có nhận xét nào: