Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

HUẾ
                                                                                                                    HUẾ

                                                             Giọt nắng đong đưa lướt nhẹ Hương,
                                                             Pha mầu cố sự ánh vầng dương.
                                                             Xa xa Cồn Hến mờ cơn sóng,
                                                             Thoáng thoáng Đò ngang lặng bến Tương…
                                                             Thiên Mụ chuông tan hồn lạc xứ,
                                                             Ngự Bình núi ngả bóng kêu sương.
                                                             Huế ơi! Ký ức vang Châu Hợp…
                                                             Hối hả đường qua đếm hiểu thương.

                  
                                                                                                                          KS Charming riverside 19/3/2017
                                                                                                                                         Minh Đạo                               

Không có nhận xét nào: