Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

AN BẦN MÀ VUI (Tánh Thiện)Kết quả hình ảnh cho nghèo mà vui

Cuộc đời như gió qua cầu
Dại gì ta lại khổ sầu làm chi
Đời ta ta tự bước đi
Thắp lên ngọn đuốc từ bi với người .

Ta không van khấn vái trời
Chỉ mong hoàn thiện cho đời ngát hương
Chẳng cần ăn uống cao lương
Cơm chay đạm bạc rau tương đủ rồi .

Canh khuya ta lặng yên ngồi
Dõi theo hơi thở dưỡng bồi thân tâm
Viễn ly hình tướng sắc trần
Chuyên tâm niệm Phật an bần mà vui .

                   Tánh Thiện
 
                   25-2-2017

Không có nhận xét nào: