Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

BUÔNG (Thơ Xướng họa)BUÔNG (tập danh)
( BUÔNG, THÔI KỆ, CHO QUA, CÓ CHI MÔ )

Tránh bớt ưu phiền hãy gắng BUÔNG,
THÔI tham đắm nữa kẻo thêm buồn.
Sai lầm KỆ cả, bình tâm giữ,
Đúng đắn CHO nhiều, hỷ xả tuôn.
Mọi chuyện đều QUA đâu bám mãi,
Bao điều sẽ CÓ chẳng ôm luôn.
Tiếc CHI cõi thế hoài dâu bể!
MÔ Phật quay về thức tĩnh chuông…
16/2/2019
Minh Quang

Viên Minh BUÔNG (Tập danh)
( BUÔNG, THÔI KỆ, CHO QUA, CÓ CHI MÔ )
Bao điều tuế toái hiểu lờ BUÔNG
Trút bỏ THÔI ham… đỡ chuyện buồn
KỆ hết thị phi, lòng chẳng bận
CHO hòa cởi mở, trí dần tuôn
Thời QUA cứ thế trôi trôi mãi,
Của CÓ đâu hoài giữ giữ luôn!
Tất cả không CHI mà nuối tiếc
MÔ nào tâm động lắng thiền chuông?
3/9/2019
Viên Minh (Kính họa)

Không có nhận xét nào: