Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CÁM ƠNNgày càng thêm nhiều người gia nhập tu viện, và vì thế cần phải xây dựng một ngôi nhà lớn hơn. Một thương gia viết tấm séc một triệu đôla và trao cho Thầy. Thầy cầm và nói: “Được. Tôi nhận”. 
Người thương gia lộ rõ vẻ bất mãn. Một triệu đôla là một món tiền lớn, song Thầy chẳng buồn nói một lời cám ơn! 
“Đó là tấm séc một triệu đôla, thưa Thầy!” 
“Vâng, tôi biết.” 
“Dù tôi là người giàu có, song một triệu đôla vẫn không phải là một món tiền nhỏ đối với tôi, thưa Thầy!” 
“Anh muốn tôi cám ơn anh à?” 
“Lẽ ra phải thế.” 
“Sao tôi phải cám ơn nhỉ? Chính người cho mới phải biết ơn chứ!” Thầy nói.
                                                                   Anthony de Mello, S.J.

Không có nhận xét nào: