Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

XÔN XAO TRONG CÕI TA BÀ

                                                                               Xôn xao trong cõi ta bà 
                                                   Thịnh suy vinh nhục chỉ là sắc không
                                                                                                                     Sưu tầm   
        


Không có nhận xét nào: