Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

SỰ SỐNG QUÝ GIÁ CỦA CON NGƯỜI


                                            Mỗi ngày khi vừa thức giấc,
                                            Hãy nghĩ rằng
                                            May mắn thay hôm nay,
                                            Tôi đã thức dậy,
                                            Thấy mình vẫn còn sống,
                                            Vẫn giữ được sự sống quý giá của con người.
                                            Tôi nguyện sẽ không phung phí sự sống đó,
                                             Mà sẽ tận dụng mọi sinh lực để biến cải chính tôi,
                                             Và mở rộng tim tôi với tất cả mọi người,
                                             Nhằm giúp tôi đạt được giác ngộ,
                                             Hầu mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.
                                             Tôi sẽ cố gắng phát động tâm từ hướng vào kẻ khác,
                                             Sẽ không để cho bất cứ một sự giận dữ nào
                                             có thể bùng lên trong tôi,
                                             Cũng không nghĩ đến
                                             những điều xấu về kẻ khác.
                                             Với tất cả khả năng mình,
                                             Tôi sẽ ra sức mang lại những điều tốt lành
                                             cho tất cả.
                                                            Lời dạy của Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV

Không có nhận xét nào: