Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

CÔNG ƠN

                                              

                                                                                        CÔNG ƠN 

                                                                  Nén nhang thành kính trước thờ Ba,
                                                                  Thấm thoắt hai lăm đã chóng qua.
                                                                  Mấy bận phố xưa còn thổn thức,
                                                                  Bao mùa cảnh mới chẳng phôi pha.
                                                                  Ngậm ngùi dưỡng dục lòng đau buốt,
                                                                  Tưởng nhớ ân thâm dạ xót xa.
                                                                  Ơn lớn muôn đời con cháu hưởng,
                                                                  Nghìn thu đức sáng khó phai nhòa.

                                                                                                            Minh Đạo
     


Không có nhận xét nào: