Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

MƠ HUYỀN (Thơ)

                                                                        MƠ HUYỀN

                                                       Phàm phu trạo cự cố ôm thiền
                                                       Xóa bỏ đường say sự trợ duyên
                                                       Rõ khó bền tu, trau tập tánh
                                                       Càng ngây gắng sữa, quả nhân nguyền
                                                       Ba dường giác ngộ luôn là tĩnh
                                                       sáu nẻo trầm mê mãi phải điên
                                                       Thấy đạo tâm trong nương cõi tịnh
                                                       Đi về tự tại hết mơ huyền…

                                                                                        Ngày 2/1/2018

                                                                                             Minh Đạo
                                                                    
             XUÂN TRÀN

Đợi mãi xuân tràn trổ kín hoa
bên thềm hữu hảo lặng tâm già
buông dòng lãng tử không còn lạ
Giữ nhịp phong trần chẳng thấy xa
buổi rỗi thơ ngông lòng thấm đậm
chiều nghiêng bút ghẹo nghĩa dung hòa
Vòng tay trải nỗi vui ngày mới
Dõi nẻo tương phùng rộn tiếng ca.

             Ngày 5/1/2017
                  Minh Đạo

 Không có nhận xét nào: