Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN (Thơ thầy Thích Chúc Hiền)


                                                                                                                                     ƯỚC NGUYỆN ĐẦU XUÂN

                                                       Vầng dương hiển hiện ánh quang minh,
                                                       Chiếu sáng non sông cảnh thái bình.
                                                       Nắng ấm xuân về, hoa nụ thắm,
                                                       Năm lành phúc đến, lộc mầm xanh.
                                                       Tai ương, dịch họa đều tan biến,
                                                       Phú quý, vinh hoa thảy đạt thành.
                                                       Quốc độ mỗi ngày thêm mỗi mới,
                                                       Cửa nhà thịnh vượng, ánh trăng thanh...!

                                                                            California, Xuân Mậu Tuất-2018
                                           Thích Chúc Hiền

Không có nhận xét nào: