Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

LƠ THƠ MỘNG MƠ (Thơ)                                             LƠ THƠ MỘNG MƠ
                                                     (Dĩ đề vi vận)
                                  “Lơ thơ mộng mơ ngóng chờ ngẩn ngơ”

                                     Rõ biết chuyện đời cứ giả LƠ
                                     Nhưng đành liếc bút nắn vần THƠ
                                     Rung rinh nhụy hé say tình MỘNG
                                     Rộn rã trăng lên đắm cõi MƠ
                                     Lỡ kiếp đi hoang vì mãi NGÓNG
                                    Xui lòng thổn thức cứ trông CHỜ
                                    Nhìn gương tóc trắng răng mà NGẨN
                                    Vạn thuở như ri chẳng đổi NGƠ.

                                                                    25/10/2017
                                                                    Minh Đạo

Không có nhận xét nào: