Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

TÁNH - ĐẠO (thơ)


(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)

TÁNH
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Tánh lặng nguồn chơn chẳng xứng từ
Tánh hằng tỏa rạng có nề sư?
Tánh đem hỷ lạc xua đường dữ,
Tánh nhận đau buồn chỉnh nẻo hư.
Tánh trống cần chi ngày khắc giữ,
Tánh hiền giác thảy trí nhân cư.
Tánh đều trải khắp thiên hà đủ…
Tánh vẫn như như nỏ khấu trừ.
2020
Minh Đạo

ĐẠO
(Thủ nhất thanh – Bát vĩ đồng âm)
Đạo cả huyền linh chẳng có từ
Đạo hằng sáng rọi bởi Nhân Sư (*)
Đạo tâm lắng dịu đâu đường dữ
Đạo hạnh trong ngần nỏ tật hư
Đạo giáo kinh thâm người gắng giữ
Đạo truyền kệ báu nghĩa thừa cư
Đạo đời sánh nhịp yên vui đủ
Đạo thật tà ma sẽ dứt trừ.
2020
Minh Đạo
---------------------
(*) Mười danh hiệu Phật .
http://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/29723-tanh.html

Không có nhận xét nào: