Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

MẦU NHIỆM      MẦU NHIỆM

Chim hót bên mái hiên,
Khởi đầu chào ngày mới.
Cố giữ tâm thơ thới,
Hạnh phúc sống an nhiên.

Trên nhành lá nghiêng nghiêng,
Giọt sương mai lấp lánh.
Giữa những phút bình yên,
Bên duyên trần sâu nặng.

Hàng cây bồng lá thắm,
Chuyển động theo duyên sinh.
Bên khung trời sâu thẳm,
Hiện rõ lúc tâm minh.

Đến đi trong mầu nhiệm,
Không mất mát chia tay.
Thoảng qua như chớp điện.
Hành trình có đổi thay.

Trong những nỗi trần ai,
Vạn pháp mãi sáng khai,
Luôn tròn đầy tự tánh.
Số phận chẳng an bài.


                             Minh Đạo

Không có nhận xét nào: